BENG vervangt EPC voor energieprestatie nieuwbouw

De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen.

Ankerpunt naar beneden

Van 1995 t/m 2019...

Wordt de energieprestatie uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter de energieprestatie. De EPC is een getal zonder dimensie (geen aanduiding met bijvoorbeeld kWh of joule). Dit getal wordt bepaald aan de hand van het primaire energiegebruik van een gebouw en een aantal correctiefactoren.

vanaf 2020...

Moet alle nieuwbouw in Nederland een Bijna EnergieNeutraal Gebouw oftewel BENG zijn. BENG kent drie eisen: maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar), maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).

BENG-Indicatoren

BENG Indicatoren

Energiebehoefte

De hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag en het tegelijkertijd behouden van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon.

Belangrijk symbolBENG maakt in de berekening van de energiebehoefte onderscheid tussen woningbouw en utiliteitsbouw.
Maak een keuze in het type gebouw en bekijk de bijbehorende energieposten:
Woningbouw
Utiliteitsbouw
 • Verwarming
 • Koeling
 • Verlichting

Primair fossiel energiegebruik

De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen. Dit hangt sterk samen met de gebouwinstallaties. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair energiegebruik. Duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mag je aftrekken van het primair fossiel energiegebruik.

Belangrijk symbolBENG maakt in de berekening van de energiebehoefte onderscheid tussen woningbouw en utiliteitsbouw.
Maak een keuze in het type gebouw en bekijk de bijbehorende energieposten:
Woningbouw
Utiliteitsbouw
 • Verwarming
 • Koeling
 • Hulpenergie
 • Warmtapwater
 • Bevochtigen of ontvochtigen
 • Verlichting
= optellen
 • Opgewekte hernieuwbare energie
= aftrekken

Aandeel hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Eerst wordt de absolute hoeveelheid bepaald. Die omvat de opbrengst uit zonnepanelen, maar ook van bijvoorbeeld warmtepompen en biomassaketels, minus het energiegebruik daarvan. Middels onderstaande formule wordt het aandeel hernieuwbare energie bepaald.

De formule

Voorgenomen eisen

Woningbouw

 • Energiebehoefte
  maximaal 25 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik
  maximaal 25 kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie
  minimaal 50%

Utiliteitsbouw

 • Energiebehoefte
  maximaal 50 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik
  maximaal 25 kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie
  minimaal 50%

Zorggebouwen (met bedfunctie)

 • Energiebehoefte
  maximaal 65 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik
  maximaal 120 kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie
  minimaal 50%

Scholen

 • Energiebehoefte
  maximaal 50 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik
  maximaal 60 kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie
  minimaal 50%

Meer weten? www.rvo.nl/beng

Top