Energielabel
voor woningen
Per eind 2016

Cover

Geregistreerde labels bij labelplichtige transacties

87%
van de woningen had in 2016 bij labelplichtige transacties een geldig geregistreerd energielabel.

Percentages energielabels koop- en huurwoningen

Geen label: 83.8%

Wel label: 16.2% onderverdeeld in:

Taartdiagram koopwoningen

Geen label: 32%

Wel label: 68% onderverdeeld in:

Taartdiagram huurwoningen

Geen label: 57.8%

Wel label: 42.2% onderverdeeld in:

Taartdiagram totalen
Labels

Stijging van geregistreerde labels is het grootst bij koopwoningen

Effect A- of B-label op verkoopsnelheid woning

Prijseffect label A/B ten opzichte van gemiddeld D-label

Te koop
+ € 7.000,-
- 1 maand

Bron: CBS / Kadaster / RVO.nl / TIAS / januari 2017