Wat u heeft gedaan

tot nu toe

1 maart 2023 tot en met 15 juni 2023

U heeft de Gecombineerde opgave ingediend en zich aangemeld voor GLB-regelingen.

Wat u doet

om uw bedrijfssituatie actueel te houden

16 juni 2023 tot en met 30 november 2023

U heeft zich uiterlijk 15 juni aangemeld voor GLB-subsidies. Eco-activiteiten heeft u tot en met 29 juni toe kunnen voegen. Vanaf uw aanmelding tot en met 30 november bent u verplicht uw bedrijfs- situatie actueel te houden. U houdt in deze periode wijzigingen in uw situatie of planning bij in Mijn percelen en/of de Gecombineerde opgave. Deze applicaties vindt u op mijn.rvo.nl.

U kunt deze wijzigingen doen

Op de RVO website staat een volledig overzicht van de toegestane wijzigingen.

Wijzigingen in uw eco-activiteiten

Eco-activiteiten intrekken of deels aanpassen
  • Eco-activiteiten intrekken:
    • U voert een eco-activiteit niet uit: verwijder de activiteit op het betreffende perceel in de Gecombineerde opgave en stuur de opgave opnieuw in.
    • U voert een eco-activiteit gedeeltelijk uit (bijvoorbeeld vroeg rooien op de helft van uw perceel): splits uw perceel in Mijn percelen en verstuur deze wijziging. De eco-activiteit staat automatisch op één van beide percelen in de Gecombineerde opgave. Let er op dat de activiteit op het juiste perceel staat. Verlengde weidegang blijft wel op beide percelen staan. Controleer dit en stuur de opgave opnieuw in.
  • Eco-activiteiten kunt u vanaf 30 juni alleen (gedeeltelijk) verwijderen. Er is één uitzondering: tot uiterlijk 1 oktober mag u de eco-activiteit Verlengde weidegang van dag en nacht naar overdag veranderen.

Wijzigingen in uw bedrijfssituatie

Verkoop- of aankoop grond

Verkoopt u een stuk grond of heeft u een stuk grond niet meer feitelijk in gebruik? Pas de situatie aan in Mijn percelen en geef het perceel een einddatum. Verkoopt u bijvoorbeeld grond op 1 augustus? Dan is dat de einddatum van het perceel in Mijn percelen. Koopt u grond aan? Dan geeft u het perceel de juiste ingangsdatum. Alles met een ingangsdatum na 15 mei rekenen we niet mee in de grondoppervlakte voor de basispremie. De peildatum is 15 mei.

Hoofdteelt wijzigen op perceel

Had u een andere hoofdteelt op uw perceel dan nu in de Gecombineerde opgave geregistreerd staat? Verander eerst de hoofdteelt in Mijn percelen en verstuur deze wijziging. Daarna gaat u naar de Gecombineerde opgave. Heeft u een eco-activiteit aangemeld op dit perceel? Controleer dan of deze activiteit nog is toegestaan. En trek de activiteit in als deze niet meer klopt. Verstuur daarna uw opgave opnieuw om uw wijziging(en) door te geven.

Voorteelt wijzigen op perceel

Had u een ander gewas als voorteelt dan nu in de Gecombineerde opgave geregistreerd staat? Een wijziging in de voorteelt geeft u door in de opgave, bij het onderdeel Regelingen per perceel. Heeft u de eco-activiteit Groenbedekking aangemeld op uw perceel? Controleer of deze eco-activiteit nog is toegestaan. En trek de activiteit in als deze niet meer klopt. Verstuur uw opgave opnieuw om uw wijziging(en) door te geven.

Nateelt wijzigen op perceel

Zaait u een ander gewas in als nateelt? Geef dit door bij het onderdeel Regelingen per perceel van de Gecombineerde opgave. Heeft u de eco-activiteit Onderzaai vanggewas aangemeld? Controleer of de eco-activiteit nog klopt. En trek de activiteit in als deze niet meer klopt. Verstuur uw opgave opnieuw om uw wijziging(en) door te geven.

Bedrijfsoverdracht

Heeft u deze periode te maken met bedrijfsoverdracht? Bekijk wat u bij een bedrijfsoverdracht moet doen.

Bent u ANLb deelnemer?

ANLb deelnemers

ANLb subsidie wordt aangevraagd door uw collectief. Met uw collectief heeft u afspraken gemaakt over het beheer dat u uitvoert.

Past u gegevens aan in Mijn Percelen of de Gecombineerde opgave, bijvoorbeeld een gewascode? Controleer of het ANLb-beheer nog is toegestaan. En neem contact op met uw collectief als dit niet meer klopt.

Resultaten van controles kunnen ook gevolgen hebben voor uw ANLb beheer. Blijkt bijvoorbeeld (op basis van areaal monitoring) dat de feitelijke situatie in het veld afwijkt van de situatie die u aangeeft? Dan krijgt u hiervan bericht, zodat u uw bedrijfssituatie en aanvraag hierop kunt aanpassen.

Wilt u een aanmelding intrekken?

Aanmelding intrekken

Kunt u zich door omstandigheden niet houden aan de voorwaarden van de GLB-subsidies? Trek dan uw aanmelding in door de vinkjes te verwijderen bij Basispremie, Extra betaling jonge landbouwers, Eco-regeling en/of Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen. Of haal het vinkje weg bij uw aanvraag Brede weersverzekering. Dit doet u in de Gecombineerde opgave. Verstuur de opgave opnieuw.

Wilt u overmacht melden?

Overmacht melden

Kunt u zich door overmacht niet houden aan de voorwaarden van de GLB-subsidies? Met overmacht bedoelen we extreme situaties die u niet kunt voorspellen of voorkomen. Meld uw overmacht op mijn.rvo.nl: Overmacht GLB-subsidies. Dit doet u zo snel mogelijk nadat de situatie van overmacht is ontstaan.

Wat wij doen

om uw aanmelding te monitoren

1 maart tot en met 15 oktober

Wij monitoren uw aanmelding en aanvraag vanaf 2023 op 3 manieren.

1 - Administratieve controles

Administratieve controles op basis van de registers (100%)

Resultaten van de administratieve controles koppelen we zoveel mogelijk terug bij de aanmelding en de aanvraag.

Let op: Het kan zijn dat de meldingen blijven staan, ook in de periode van definitieve aanvraag. We beoordelen altijd op de feitelijke situatie. Zorg dat de opgave van uw percelen daaraan voldoet.

2 - Areaal Monitoring Systeem

Areaal Monitoring Systeem (AMS)

Areaalmonitoring is monitoring van de activiteiten die op landbouwgrond plaatsvinden. Blijkt op basis van deze monitoring dat de feitelijke situatie in het veld afwijkt van de situatie die u aangeeft? Dan krijgt u hiervan bericht, zodat u uw bedrijfssituatie en aanvraag hierop kunt aanpassen.

3 - Controles op uw bedrijf

Controles op uw bedrijf

Bij controles op uw bedrijf controleren we of u voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie.

Gevolgen controles

We controleren en handhaven op de feitelijke situatie. U krijgt de basispremie uitgekeerd op basis van de daadwerkelijke oppervlakte. Valt de opgegeven oppervlakte in de aanvraag lager uit dan in de aanmelding is opgegeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw punten en waarde berekening in de Eco-regeling.

Voldoet (een deel van) uw landbouwgrond niet aan de voorwaarden? Dan kennen we de subsidie voor dat deel niet toe. Heeft u uw bedrijfssituatie niet actueel gehouden? In dat geval geldt voor de nieuwe onderdelen in de regeling dat u eerst een waarschuwing krijgt. Bij herhaling in een volgend jaar krijgt u een korting op de GLB-subsidie. Voor de GLB-regels die ook al in 2022 golden en nog van toepassing zijn, volgt direct een korting. Zie bijlage 6 van de Uitvoeringsregeling GLB 2023.

Wat u nog gaat doen

15 oktober 2023 tot en met 30 november 2023

U doet uw aanvraag in de Gecombineerde opgave.

Wijzigingen voorbehouden. Aan dit tijdspad kunnen geen rechten worden ontleend.

i Tuin i