Slimme innovaties voor BENG

Sinds 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Voor complexe situaties vindt u hieronder 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen.

Huis
Flat
Down

De slimme innovaties op een rij

> Kies uw gebouwtype:

Huis

Woningbouw

Flat

Utiliteitsbouw

 • Dynamisch glas
  More

  Dynamisch glas

  Bij dynamisch glas kan de zontoetredingsfactor (ggl-waarde) over het seizoen variëren. In de zomerperiode wordt de koudebehoefte beperkt waardoor minder of geen koeling/ zonwering nodig is. In de winterperiode is zontoetreding wenselijk. Hierdoor heeft het glas invloed op de netto-warmtebehoefte.

  Voor waardering van dynamisch glas is een BCRG-gelijkwaardigheidsverklaring nodig. Invloed op EP1 en TO juli (alleen W-bouw).
  Close
 • Vacuümglas
  More

  Vacuümglas

  Vacuümglas heeft met minder materiaalgebruik een vergelijkbare U-waarde als triple-glas. Het geeft verbeterd thermisch comfort in winterperiode door hogere oppervlaktetemperatuur van het glas. En draagt bij aan de geluidwering van de gevel. Het glas beinvloedt de netto-warmtebehoefte.

  Vacuümglas kan direct in de huidige NTA 8800 worden gewaardeerd, de kenmerken van vacuüm glas moeten worden onderbouwd. Invloed op EP1, EP2 (a.g.v. lagere EP1) en TO juli (alleen W-bouw).
  Close
 • Themische collector (PVT)
  More

  Themische collector (PVT)

  Een combinatie van een zonnepaneel (PV) met daaronder een zonnecollector (T) die als warmtewisselaar dient. De PVT-panelen vormen b.v. de bron van de warmtepomp t.b.v. de gewenste binnentemperatuur en warmtapwater.

  Het verwarming- en tapwaterrendement (COP-waarde), aantal PVT-panelen, Wattpiekvermogen en aanvoertemperatuur is van invloed op EP2 en EP3 evt. op TO juli.
  Close
 • Kleine collectieve systemen
  More

  Kleine collectieve systemen

  Kleine collectieve systemen met verschillende vermogens en bronnen voor de warmtepomp. De opstelplaats voor de verwarming- en tapwaterinstallatie in de woning is beperkt tot een afleverset met geringe afmetingen. Rekening houden met de benodigde opstelplaats voor de collectieve opwekker. Een kleine collectieve installatie valt onder de warmtewet.

  Collectieve installatie op eigen perceel: forfaitair of op basis van een BCRG-verklaring gewaardeerd in NTA8800 berekening. Collectieve installatie buiten eigen perceel: waardering via een (BCRG-goedgekeurde) EMG-verklaring of via het forfaitaire rendement van de warmte- en/of koudelevering. Invloed EP2 en EP3 evt. op TO juli.
  Close
 • Seizoenopslag van warmte
  More

  Seizoenopslag van warmte

  Met de thermische opslag van warmte (opslagbuffer in de grond) kan ook in de winterperiode gebruik worden gemaakt van zonnewarmte. De opstelplaats voor de verwarming- en tapwaterinstallatie in de woning is beperkt. Het dak wordt gebruikt voor de zonnecollectoren / vacuümbuizen om de seizoensopslag te laden.

  Close
 • Bifacial panelen
  More

  Bifacial panelen

  PV-panelen die aan beide zijden zijn voorzien van zonnecellen. De reflectiefactor van de ondergrond of dakbedekking van een plat dak is mede bepalend voor de opbrengst.

  Waardering in NTA8800 berekening via een BCRG-verklaring, waarbij naar verwachting ook voorwaarden aan de opstelwijze en ondergrond gesteld worden. Invloed op EP2 en EP3.
  Close
 • Opslag van electra
  More

  Opslag van electra

  Opslag van electra in een (thuis)accu. Met name geschikt voor de woningbouw, een thuisaccu kan geschakeld worden om meer capaciteit te creëren, hierdoor ontstaat een modulair systeem.

  Opslag van elektra wordt niet gewaardeerd in de NTA 8800. De thuisaccu speelt een rol in het beperken van de netcongestie.
  Close
 • Onder-dimensioneren van omvormers
  More

  Onderdimensioneren van omvormers

  Het onderdimensioneren van een omvormer om piekbelasting van het electriciteitsnet te beperken.

  Het onderdimensioneren van omvormers wordt niet gewaardeerd in de NTA 8800, maar speelt een rol in het beperken van de netcongestie.
  Close
 • Bidirectioneel laden elektrische voertuigen
  More

  Bidirectioneel laden elektrische voertuigen

  De elektrische auto kan opladen én ontladen; de auto kan ook elektriciteit aan de woning of het kantoorgebouw leveren.

  Bidirectioneel laden wordt niet gewaardeerd in de NTA 8800. Bidirectioneel laden heeft een rol in het beperken van de netcongestie.
  Close
 • BENG rapport
Boom
Boom

Meer weten? www.rvo.nl/beng

Up