Fiscaal voordeel bij EIA!

Via de EIA-regeling kunt u energiebesparend investeren met fiscaal voordeel of innovatieve, energiezuinige producten
gemakkelijker op de markt brengen. Check of u aanspraak maakt op fiscaal voordeel.

Ondernemer

fold-blue

Ik ben ondernemer en wil energiebesparend investeren

Energiebesparende techniek

Wilt u investeren in een apparaat of techniek voor uw bedrijf, overweeg dan een energiezuinige variant. De aanschaf van een energiebesparende techniek kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Levert uw techniek niet primair energievoordeel op, maar wel milieuvoordeel, zie dan MIA\Vamil.

fold-blue

Staat de energiebesparende techniek op de Energielijst?

Energielijst

EIA biedt fiscale steun aan technieken die op de Energielijst staan. Controleer of de techniek op de huidige lijst staat. U kunt de Energielijst hier downloaden. Er in zoeken kan ook.

fold-blue

JA. Meld de techniek aan voor fiscaal voordeel

Melden onder een specifieke code

Wanneer u een energiebesparende investering doet, vermeld op de Energielijst, kunt u deze techniek melden onder een specifieke code.

U kunt via mijnRVO een energiebesparende investering binnen 3 maanden na datum van de investeringsverplichting melden en/of voortbrengingskosten melden als u een opdracht in regie heeft gegeven, materiaal uit uw eigen magazijn heeft gebruikt of loonkosten voor eigen personeel heeft gemaakt. Op mijnRVO vindt u ook meer informatie over het doen van een melding of kunt u direct een melding doen. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan.

fold-blue

NEE. Meld de techniek aan voor fiscaal voordeel

Melden onder een generieke code

Wanneer u een investering doet die energiebesparing oplevert, maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst (specifieke code), kunt u deze techniek wellicht melden onder een generieke code. Hierdoor is toch fiscaal voordeel mogelijk.

U kunt via mijnRVO een energiebesparende investering binnen 3 maanden na datum van de investeringsverplichting melden en/of voortbrengingskosten melden als u een opdracht in regie heeft gegeven, materiaal uit uw eigen magazijn heeft gebruikt of loonkosten voor eigen personeel heeft gemaakt. Op mijnRVO vindt u ook meer informatie over het doen van een melding of kunt u direct een melding doen. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan.

Leverancier

fold-green

Ik ben leverancier van een energiebesparende techniek

Energiebesparende techniek

Als u een energiebesparende techniek op de markt brengt die primair energievoordeel oplevert, dan kan deze techniek opgenomen worden op de Energielijst. De techniek kan uw klanten dan fiscaal voordeel opleveren. Levert uw techniek niet primair energievoordeel op, maar wel milieuvoordeel, zie dan MIA\Vamil.

fold-green

Staat de energiebesparende techniek op de Energielijst?

Energielijst

EIA biedt fiscale steun aan technieken die op de Energielijst staan. Controleer of de techniek op de huidige lijst staat. U kunt de Energielijst hier downloaden. Er in zoeken kan ook.

fold-green

Nee, doe dan een voorstel voor opname op de Energielijst

Voorstel voor de Energielijst

U kunt een voorstel doen voor een nieuwe energiebesparende techniek op de eerstvolgende Energielijst. Kijk hier voor meer informatie.