U kunt een flink aantal besparingen al meteen doorvoeren. Kijk hier wat u kunt doen om meteen energie te besparen.

Energie monitoring icoon

Energie monitoring

 1. 1

  Wanneer u uw energiegebruik kent en in de gaten houdt, herkent u eerder afwijkingen. Zo signaleert u onverwachte stijgingen in uw gebruik en kunt u daar eerder naar handelen. Zo voorkomt u onnodig energiegebruik en onnodige kosten. Als u over een slimme meter beschikt, heeft u online inzicht in uw gebruik.

Verlichting icoon

Verlichting

 1. 1

  Vaak staat verlichting aan op momenten dat dit niet nodig is. Laat verlichting niet onnodig branden. Zet de binnenverlichting waar mogelijk uit wanneer er niemand in het gebouw of in de ruimte is. Denk ook aan de lampen op het buitenterrein. Kan daar het licht veilig uit? Of gebruik bewegingssensoren om onnodig branden te voorkomen.

 2. 2

  Door lampen te vervangen voor een energiezuinigere variant kunt u snel energie besparen. Vaak kunt u gloeilampen, spaarlampen en halogeenlampen direct een-op-een vervangen door ledverlichting. Soms levert dit wel 80 procent energiebesparing op.

Verwarming icoon

Verwarming

 1. 1

  Vaak staat in kantoren, scholen of andere gebouwen de verwarming aan wanneer het gebouw niet in gebruik is. Met het onnodig aanstaan van uw verwarming verspilt u energie. Zet de verwarming laag wanneer deze niet nodig is en bespaar zo gemakkelijk energie.

 2. 2

  In ongebruikte ruimte of ruimtes als magazijnen en opslagruimtes hoeft de verwarming niet (altijd) aan te staan. Toch blijft deze vaak onnodig aanstaan. Zet de verwarming uit op plekken waar dit kan, in ruimtes die vorstvrij moeten blijven kan de verwarming op de laagste stand worden gezet.

 3. 3

  Vanwege de grote oppervlakte van (bedrijfs)deuren gaat er veel warmte verloren wanneer deze openstaan. Zet de deuren niet onnodig open. Zo blijft de warmte binnen. Daarmee kunt u veel energie besparen.

Ventilatie icoon

Ventilatie

 1. 1

  Voor een gezond binnenklimaat is goede ventilatie nodig. Maar op momenten dat er geen personen binnen zijn, bijvoorbeeld na een werkdag, kan de ventilatie uit. Zorg daarbij wel voor voldoende voor- en nadraaitijd om tijdig te zorgen voor frisse lucht bij het opstarten van de dag. De noodzaak van het aan- en of uitschakelen van de ventilatie is uiteraard afhankelijk van de processen die in de ruimte plaatsvinden.

Productkoeling icoon

Productkoeling

 1. 1

  Ledlampen geven weinig warmte af en gaan langer mee bij lage temperaturen. Door ledverlichting in gekoelde ruimtes te plaatsen heeft u minder energie nodig.

 2. 2

  Open koelmeubels in bijvoorbeeld supermarkten gebruiken buiten openingstijden onnodig energie door het verlies van koude. Dek ze daarom buiten openingstijden af door er een passende plaat op te leggen. Dat houdt de koude binnen het koelmeubel en zorgt dat u minder energie gebruikt.

Perslucht icoon

Perslucht

 1. 1

  De meeste persluchtcompressoren werken goed bij een druk van 5 of 6 bar. Vaak staan deze ingesteld op 7 of 8 bar, om drukverliezen in het leidingnet te compenseren. Dat is meestal niet nodig. Zorg voor een zo laag mogelijk ingestelde persluchtdruk bij een goed werkende compressor. Een verlaging van 7 naar 6 bar levert een energiebesparing op van 7 tot 10 procent.

 2. 2

  Door het lekken van perslucht gaat veel energie verloren. Een lek van 3 millimeter in de leiding kost per jaar al snel meer dan duizend euro. Door regelmatig op lekken te controleren, voorkomt u onnodig energiegebruik en onnodige hoge kosten.

Stoominstallatie icoon

Stoom

 1. 1

  Stoomdruk staat vaak hoger ingesteld dan nodig. Want hoe hoger de stoomdruk is, hoe hoger de temperatuur en hoe meer het warmteverlies. Met lager ingestelde stoomdruk kunt u vaak dezelfde resultaten behalen. Zorg daarom dat de stoomdruk niet hoger dan uiteindelijk nodig is ingesteld. Dat bespaart energie. Een afname in stoomdruk levert per bar circa 2 procent besparing op.

 2. 2

  Door het lekken van stoom, via flenzen, kranen en condenspotten gaat veel energie verloren. Wanneer u regelmatig op lekken controleert, voorkomt u onnodig energiegebruik.

Processen icoon

Processen

 1. 1

  Laat uw procesapparatuur niet onnodig aanstaan. Niet na werktijden, maar ook niet tussen productiemomenten of tijdens andere onderbrekingen. Wanneer deze onnodig draait, gaat onnodig energie verloren. Schakel de apparatuur dus uit wanneer dat mogelijk is.

Airco icoon

Koelen van een ruimte

 1. 1

  Maak voor het koelen van een ruimte zoveel mogelijk gebruik van de buitenlucht. Bijvoorbeeld door ramen open te zetten. Gaat dat niet, bijvoorbeeld door de klimaatregeling in uw pand, dan kunt u het ventilatiesysteem instellen om in de nacht van de buitenlucht gebruik te maken om het pand te koelen.