Glansrijk door de EPBD Aircokeuring

Bent u eigenaar of beheerder van een gebouw met een airconditioning­systeem? Of bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud? Als het koelvermogen op gebouwniveau meer is dan 12 kW, dan moet u iedere vijf jaar uw systeem laten keuren. Wie zorgt voor goed afgestelde airco-apparatuur, komt met glans door deze keuring. Bovendien bespaart u zo energie, draagt u zorg voor een gezond werk- en verblijfklimaat én heeft u minder kans op storingen.

Relevante wetgeving voor verduurzaming utiliteitsbouw

  • Bouwbesluit/EPC: stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen met als belangrijkste eis de energieprestatie­coëfficiënt (EPC)
  • Energielabel: bij verkoop, verhuur en oplevering van utiliteits­gebouwen is een geldig energielabel verplicht
  • Activiteitenbesluit: bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen