Pop3+ instructievideo inkopen en aanbesteden

Werkt u bij een overheid of publiekrechtelijke instelling? En wilt u een opdracht aanbesteden voor een subsidieaanvraag van POP3? Dan is het belangrijk dat u dit goed aanpakt. Zo voorkomt u dat wij het aangevraagde subsidiebedrag door mogelijke fouten verlagen. Dit kunnen wij zelfs verlagen tot 0% subsidie voor de opdracht.

We werken volgens de Beleidsregel verlagen subsidie POP. We toetsen uw inkoop of aanbesteding met documenten die u opstuurt. Dan is het handig dat u weet welke documenten u moet opsturen. Hieruit moet blijken om welk type opdracht het gaat en voor welke overeenkomst u kiest. Ook zijn de selectie- en gunningscriteria belangrijk, net als de termijnen waar u zich aan houdt. En hoe u omgaat met wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht.

In de video hieronder vertellen we hier meer over. Dat doen we in korte hoofdstukken, die u los van elkaar kunt starten. Zo bepaalt u zelf over welk onderdeel van het aanbestedingsproces u meer wilt weten.