Klimaatadaptatie

Maatregelen klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit in de gebouwde omgeving

Als we klimaatadaptief en natuurinclusief willen bouwen, hebben we een variëteit aan maatregelen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Deze infographic biedt inzicht in welke oplossingen al veel worden toegepast in de praktijk, en wat die dan kosten. De kern van de infographic wordt gevormd door een tabel met veel toegepaste en bewezen klimaatadaptieve maatregelen. In het tweede onderdeel kunt u meer lezen over de (kosten)effectiviteit van deze maatregelen: doen ze wat ze moeten doen, en hoe is de verhouding van investeringen ten opzichte van de baten van deze maatregelen?

Deze infographic is ontwikkeld door RVO in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met &Flux, NL Greenlabel en KAN netwerk. Heeft u een suggestie voor een nieuwe bron die wij moeten opnemen of heeft u zelf een nieuwe slimme methode bedacht om klimaatadaptatie te financieren? Mail deze suggesties dan naar klimaatadaptatie@rvo.nl.

i Tuin