Fiscaal voordeel bij MIA\Vamil!

Via de MIA\Vamil-regelingen kunt u milieuvriendelijk investeren met fiscaal voordeel of innovatieve, milieuvriendelijke producten
gemakkelijker op de markt brengen. Check of u aanspraak maakt op fiscaal voordeel.

Ondernemer

fold-blue

Ik ben ondernemer en wil milieuvriendelijk investeren

Milieuvriendelijke techniek

Wilt u investeren in uw bedrijf, overweeg dan een milieuvriendelijke variant.
De aanschaf van een milieuvriendelijke techniek kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

fold-blue

Staat de milieuvriendelijke techniek op de Milieulijst?

Milieulijst

MIA\Vamil biedt fiscale steun aan technieken die op de Milieulijst staan. Controleer of de techniek op de huidige lijst staat. U kunt zoeken in de Milieulijst of deze als pdf downloaden.

fold-blue

Meld de techniek aan voor fiscaal voordeel

Leverancier

fold-green

Ik ben leverancier van een milieuvriendelijke techniek

Milieuvriendelijke techniek

Als u een milieuvriendelijke techniek op de markt brengt die primair géén energievoordeel oplevert (zie hiervoor EIA ), kan deze techniek opgenomen worden op de Milieulijst.
Aanschaf van de techniek kan uw klanten fiscaal voordeel opleveren.

fold-green

Staat de milieuvriendelijke techniek op de Milieulijst?

Milieuvriendelijke techniek

MIA\Vamil biedt fiscaal voordeel aan technieken die op de Milieulijst staan. Controleer of de techniek op de huidige lijst staat. U kunt zoeken in de Milieulijst of deze als pdf downloaden.

fold-green

Doe een voorstel voor opname op de Milieulijst

Millieulijst

U kunt een voorstel doen voor een nieuwe milieuvriendelijke techniek op de eerstvolgende Milieulijst. Raadpleeg het Stappenplan voorstel Milieulijst . U kunt hier ook een voorstelformulier downloaden. Indienen van een ingevuld voorstelformulier kan elk jaar tot 1 september.