Enkele richtlijnen ten aanzien van staatssteun

De Europese Unie (EU) heeft staatssteungrenzen vastgesteld. Dit stroomschema helpt om te bepalen of u risico loopt dat u deze grenzen overschrijdt. Daarnaast wijst het u naar informatie om een afgewogen keuze te maken voordat u de verklaring over staatssteun op het MIA\Vamil-meldingsformulier aankruist.