Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Resultaten 2016

Nederlandse bedrijven hebben met de overheid afgesproken hoeveel energie ze zullen besparen tot 2020. De uitgangspunten staan in de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/ MEE), de energieconvenanten. Deze afspraken krijgen concreet vorm in de energie-efficiëntieplannen (EEP’s), die bedrijven elke vier jaar opstellen. Elk jaar bekijken overheid en bedrijfsleven of de energiebesparing op koers ligt. In 2016 is de energiebesparing ten opzichte van eerdere jaren teruggelopen.

Ga direct naar de resultaten > MJA3MJA3 MEEMEE

More

Deelnemers aan de energieconvenanten komen uit de sectoren industrie, voedings- en genotmiddelen, diensten en rail. Ze vertegenwoordigen 80% van het totale industriële energiegebruik in Nederland; bijna een kwart van het totale energiegebruik in Nederland.

Close
 • MJA1
  1992
 • MJA2
  2000
Het totale energiegebruik van de MJA3-bedrijven in 2016 bedraagt 247 PJ
De energiebesparing MJA3 in 2016 is gelijk aan 45.000 huishoudens
Het totale energiegebruik van de MEE-bedrijven in 2016 bedraagt 592 PJ
De energiebesparing MEE in 2016 is gelijk aan 70.000 huishoudens

Jaarlijks gerealiseerde energiebesparing industrie sinds 2008

 • 2008
 • 2016
 • 2020

MJA3 - Convenant 2008-2020

More

Het MJA3-convenant is afgesloten in 2008, maar voor de berekening van de energie-efficiëntieverbetering is 2005 het referentiejaar.

Close

MJA3-resultaten lange termijn

Convenantresultaat MJA3
More

In 2016 is een convenantresultaat van 47,6% (116,1 PJ) gerealiseerd ten opzichte van 2005. Dit is gemiddeld 4,3% per jaar. MJA3-deelnemers hebben de ambitie om in 2020 een efficiëntieverbetering van 30% te realiseren ten opzichte van 2005, waarvan minimaal 20% door procesefficiëntie.

Close

More

Landelijk resultaat over 2005-2016 is 23,2% (57,3 PJ). Dit is gemiddeld 2,1% per jaar.

Close
More

In de convenanten is sprake van het convenantresultaat en het landelijk resultaat. Het landelijk resultaat gaat over besparingen in Nederland en is gebaseerd op procesefficiëntie en de binnenlandse productieketen. Het convenantresultaat is de som van de gerealiseerde verbetering in procesefficiëntie en ketenefficiëntie (MEE). Bij MJA3 wordt ook duurzame energie (opwekking en inkoop) meegeteld.

Close

Landelijk resultaat MJA3
2016 t.o.v. 2015: 2,7 PJ (1,1%)

Energie-efficiëntieplan (EEP)
voorgenomen en gerealiseerd resultaat
More

Het EEP is het vierjaarlijkse plan waarin bedrijven beschrijven hoe ze komen tot energie-efficiëntieverbeteringen én wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd. Dit EEP loopt van 2013 t/m 2016.

Close

More

De maximale voorgenomen besparing is de verwachte besparing door zowel de zekere als de voorwaardelijke maatregelen uit het energie-efficiëntieplan (EEP).

Close
More

De minimale voorgenomen besparing is de verwachte besparing door zekere maatregelen uit het energie-efficiëntieplan (EEP).

Close

MJA3 Resultaten 2016 t.o.v. 2015 per categorie

Procesefficiëntie
More

Procesefficiëntie is de energiebesparing op interne bedrijfsprocessen.

Close
Efficiëntieverbetering in het proces
2,7 PJ (1,1%)
Ketenefficiëntie
More

Ketenefficiëntie is de energiebesparing in de levenscyclus van een product.

Close
Efficiëntieverbetering in de keten
1,6 PJ (0,6%)
Duurzame energie
More

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie, waterkracht en energie uit biomassa.

Close
Toename duurzame energie
3,8 PJ (1,5%)
 • 2009
 • 2016
 • 2020

MEE - Convenant 2009-2020

More

Het MEE-convenant is afgesloten in 2009 en voor de berekening van de energie-efficiëntie-
verbetering is 2009 het referentiejaar.

Close

MEE-resultaten lange termijn 2009-2016

Convenantresultaat MEE
More

MEE-deelnemers hebben in 2016 een convenantresultaat van 13,1% (79,8 PJ) gerealiseerd ten opzichte van 2009. Dit is gemiddeld 1,9% per jaar.

Close

More

Het landelijk resultaat MEE over 2009-2016 is 9,7% (59,5 PJ). Dit is gemiddeld 1,4% per jaar.

Close
More

De convenanten onderscheiden het convenantresultaat en het landelijk resultaat. Het landelijk resultaat gaat over besparingen in Nederland en is gebaseerd op procesefficiëntie en de binnenlandse productieketen. Het convenantresultaat is de som van de gerealiseerde verbetering in procesefficiëntie en ketenefficiëntie (MEE). Bij MJA3 wordt ook duurzame energie (opwekking en inkoop) meegeteld.

Close

Landelijk resultaat MEE
2016 t.o.v. 2015: 6,3 PJ (1,0%)

Energie-efficiëntieplan (EEP)
voorgenomen en gerealiseerd resultaat
More

Het EEP is het vierjaarlijkse plan waarin bedrijven beschrijven hoe ze komen tot energie-efficiëntieverbeteringen én wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd.Dit EEP loopt van 2013 t/m 2016.

Close

More

De maximale voorgenomen besparing is de verwachte besparing door zowel de zekere als de voorwaardelijke maatregelen uit het energie-efficiëntieplan (EEP).

Close
More

De minimale voorgenomen besparing is de verwachte besparing door zekere maatregelen uit het energie-efficiëntieplan (EEP).

Close

MEE Resultaten 2016 t.o.v. 2015 per categorie

Procesefficiëntie
More

Procesefficiëntie is de energiebesparing op interne bedrijfsprocessen.

Close
Efficiëntieverbetering in het proces
4,2 PJ (0,7%)
More

Ketenefficiëntie is de energiebesparing in de levenscyclus van een product.

Close
Ketenefficiëntie
Efficiëntieverbetering in de keten
3,9 PJ (0,4%)
 • PJ (petajoule) = een rekeneenheid voor energiegebruik: 1 PJ = 1015 joule.
 • Energie-efficiëntie = de hoeveelheid gebruikte energie per eenheid productie.
Top