Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Resultaten 2018

Nederlandse bedrijven hebben met de overheid afgesproken hoeveel energie ze zullen besparen tot 2020. De uitgangspunten staan in de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/ MEE), oftewel de energieconvenanten. Deze afspraken krijgen concreet vorm in de energie-efficiëntieplannen (EEP’s), die bedrijven elke vier jaar opstellen. Elk jaar bekijken overheid en bedrijfsleven of de energiebesparing op koers ligt. In 2018 is de relatieve energiebesparing lager dan in 2017, en ook lager dan in het tweede jaar van de vorige EEP-periode.

More

Deelnemers aan de energieconvenanten komen uit de sectoren industrie, voeding en genotmiddelen, diensten en rail. Ze vertegenwoordigen 80% van het totale industriële energiegebruik in Nederland: bijna een kwart van het totale energiegebruik in Nederland.

Close
 • MJA1
  1992
 • MJA2
  2000
Het totale energiegebruik van
de MJA3-bedrijven in 2018
bedraagt 250 PJ
De energiebesparing in MJA3
in 2018 is gelijk aan
91.258 huishoudens
Het totale energiegebruik van
de MEE-bedrijven in 2018
bedraagt 594 PJ
De energiebesparing MEE
in 2018 is gelijk aan
117.899 huishoudens

Jaarlijks gerealiseerde energiebesparing industrie sinds 2008

Graph 1
 • 2008
 • 2018
 • 2020

MJA3 - Convenant 2008-2020

More

Het MJA3-convenant is afgesloten in 2008, maar voor de berekening van de energie-efficiëntieverbetering is 2005 het referentiejaar.

Close

MJA3-resultaten lange termijn 2005-2018

Convenantresultaat MJA3
More

In 2018 is een convenantresultaat van 59,3% (153,0 PJ) gerealiseerd ten opzichte van 2005. Dit is gemiddeld 4,6% per jaar. MJA3-deelnemers hebben de ambitie om in 2020 een efficiëntieverbetering van 30% te realiseren ten opzichte van 2005, waarvan minimaal 20% door procesefficiëntie.

Close

Graph 2
More

Landelijk resultaat over 2005-2018 is 27,3% (71,5 PJ). Dit is gemiddeld 2,1% per jaar.

Close
More

In de convenanten is sprake van het convenantresultaat en het landelijk resultaat. Het landelijk resultaat gaat over besparingen in Nederland en is gebaseerd op procesefficiëntie en de binnenlandse productieketen. Het convenantresultaat is de som van de gerealiseerde verbetering in procesefficiëntie en ketenefficiëntie (MEE). Bij MJA3 wordt ook duurzame energie (opwekking en inkoop) meegeteld.

Close

Landelijk resultaat MJA3
2018 t.o.v. 2017: 5,3 PJ (2,2%)

Energie-efficiëntieplan (EEP)
voorgenomen en gerealiseerd resultaat
More

Het EEP is het vierjaarlijkse plan waarin bedrijven beschrijven hoe ze komen tot energie-efficiëntieverbeteringen én wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd. Dit EEP loopt van 2017 t/m 2020.

Close

Graph 3
More

De maximale voorgenomen besparing is de verwachte besparing door zowel de zekere als de voorwaardelijke maatregelen uit het energie-efficiëntieplan (EEP).

Close
More

De minimale voorgenomen besparing is de verwachte besparing door zekere maatregelen uit het energie-efficiëntieplan (EEP).

Close

MJA3 Resultaten 2018 t.o.v. 2017 per categorie

Procesefficiëntie
More

Procesefficiëntie omvat de energiebesparing op interne bedrijfsprocessen.

Close
Efficiëntieverbetering in het proces 4,9 PJ (1,9%)
Ketenefficiëntie
More

Ketenefficiëntie omvat de energiebesparing in de levenscyclus van een product.

Close
Efficiëntieverbetering in de keten
1,8 PJ (0,9%)
Duurzame energie
More

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie, waterkracht en energie uit biomassa.

Close
Toename duurzame energie
3,8 PJ (1,9%)
 • 2009
 • 2018
 • 2020

MEE - Convenant 2009-2020

More

Het MEE-convenant is afgesloten in 2009 en voor de berekening van de energie-efficiëntieverbetering is 2009 het referentiejaar.

Close

MEE-resultaten lange termijn 2009-2018

Convenantresultaat MEE
More

MEE-deelnemers hebben in 2018 een convenantresultaat van 17,0% (104,2 PJ) gerealiseerd ten opzichte van 2009. Dit is gemiddeld 1,9% per jaar.

Close

Graph 4
More

Het landelijk resultaat MEE over 2009-2018 is 11,8% (72,6 PJ). Dit is gemiddeld 1,3% per jaar.

Close
More

De convenanten onderscheiden het convenantresultaat en het landelijk resultaat. Het landelijk resultaat gaat over besparingen in Nederland en is gebaseerd op procesefficiëntie en de binnenlandse productieketen. Het convenantresultaat is de som van de gerealiseerde verbetering in procesefficiëntie en ketenefficiëntie (MEE). Bij MJA3 wordt ook duurzame energie (opwekking en inkoop) meegeteld.

Close

Landelijk resultaat MEE
2018 t.o.v. 2017: 7,4 PJ (1,2%)

Energie-efficiëntieplan (EEP)
voorgenomen en gerealiseerd resultaat
More

Het EEP is het vierjaarlijkse plan waarin bedrijven beschrijven hoe ze komen tot energie-efficiëntieverbeteringen én wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd. Dit EEP loopt van 2017 t/m 2020.

Close

Graph 5
More

De maximale voorgenomen besparing is de verwachte besparing door zowel de zekere als de voorwaardelijke maatregelen uit het energie-efficiëntieplan (EEP).

Close
More

De minimale voorgenomen besparing is de verwachte besparing door zekere maatregelen uit het energie-efficiëntieplan (EEP).

Close

MEE Resultaten 2018 t.o.v. 2017 per categorie

Procesefficiëntie
More

Procesefficiëntie omvat de energiebesparing op interne bedrijfsprocessen. Close

Efficiëntieverbetering in het proces:
7,1 PJ (1,2%)
More

Ketenefficiëntie omvat de energiebesparing in de levenscyclus van een product.

Close
Ketenefficiëntie
Efficiëntieverbetering in de keten:
1,5 PJ (0,1%)
 • PJ (petajoule) = een rekeneenheid voor energiegebruik: 1 PJ = 1015 joule.
 • Energie-efficiëntie = de hoeveelheid gebruikte energie per eenheid productie.
Top