Subsidie voor lease van een nieuwe elektrische personenauto

Bent u een particulier en least u op of na 4 juni 2020 een volledig elektrische personenauto in de kleinere en compacte middenklasse? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).

Wat is het subsidiebedrag?

In 2020 en 2021 is het subsidiebedrag voor een nieuwe elektrische personenauto € 4.000,-.
Bij private lease ontvangt u in een periode van 4 jaar in maandelijkse termijnen de subsidie.


(De beschikbare subsidie is per jaar gemaximeerd. Kijk op de website om een indicatie te krijgen of er nog subsidie beschikbaar is.)

Welke auto’s?

De subsidie is bedoeld voor volledig elektrische personenauto’s in het (compacte) middenklasse segment. Auto’s dienen te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

• De elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 km.
• De catalogusprijs van de nieuwe elektrische personenauto is op de datum van ondertekening van de leaseovereenkomst niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.

Uw overeenkomst

Om te kunnen vaststellen dat daadwerkelijk een nieuwe elektrische personenauto is geleast, is de lease vastgelegd in een schriftelijke leaseovereenkomst. Wat is belangrijk?

• De leaseovereenkomst is gesloten met een leasemaatschappij die het Keurmerk Private Lease voert.
• De leaseovereenkomst staat op uw naam en is op of na 4 juni 2020 gesloten.
• De elektrische personenauto komt in het kentekenregister (RDW) op dezelfde naam te staan als in de leaseovereenkomst.
• Bewaar de overeenkomst goed. U dient de leaseovereenkomst digitaal te kunnen tonen als dat gevraagd wordt.

Aan de slag: subsidie aanvragen

De datum van de ondertekening van de leaseovereenkomst is bepalend voor het kunnen aanvragen van subsidie. Houd voordat u een leaseovereenkomst afsluit rekening met de voorwaarden voor de subsidieaanvraag.


De subsidie kunt u online aanvragen vanaf 1 juli 2020.
Bekijk voor het indienen van de aanvraag eerst goed de voorwaarden en doorloop het stappenplan met kenteken of zonder kenteken.

Checklist: dit heeft u nodig bij de subsidieaanvraag

✔ DigiD
✔ naam, adres, woonplaats
✔ IBAN rekeningnummer
✔ e-mailadres
✔ Datum van uw koopovereenkomst
✔ Naam van het leasebedrijf
✔ Merk, model (handelsbenaming) en type auto
✔ Catalogusprijs


* Zodra de auto op uw naam staat, kunt u uw kenteken van uw personenauto doorgeven. Dit kan direct of op een later moment, maar uiterlijk binnen 18 maanden. Zie voor termijnen de voorwaarden.

Aanvraag indienen

Vraag uw subsidie aan via het eLoket op rvo.nl.

Vraag de subsidie uiterlijk 60 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan. Als u de subsidie te laat aanvraagt komt u niet in aanmerking.

subsidie aanvragen

Uitbetalen subsidie

U ontvangt het subsidiebedrag op uw rekening, als:

• U van RVO een brief 'subsidieverlening' heeft ontvangen.
• De elektrische personenauto is geleverd en staat in het kentekenregister (RDW) op naam van de subsidieontvanger.
• Het kenteken en uw IBAN bankrekeningnummer heeft u online doorgegeven. Dit kan tot uiterlijk 18 maanden na de datum van de subsidieverlening via het online loket van RVO.
• De elektrische personenauto voldoet aan de gestelde voorwaarden. RVO controleert dit aan de hand van de kentekenregistratie bij de RDW.
• U heeft van RVO het besluit tot vaststelling van de subsidie ontvangen.

NIEUW