Homepage Rijk voor Ondernemend Nederland

Stappenplan Rapportageplichten Energiebesparing

Bepaal via dit stappenplan aan welke 3 rapportageplichten u moet voldoen: de Informatieplicht, de Onderzoeksplicht en/of de EED-auditplicht. Het kan zijn dat u aan meerdere plichten moet voldoen. Dit is onder andere afhankelijk van de overheidsorganisatie die voor u de milieuregels bepaalt. Dit stappenplan is een hulpmiddel om hier inzicht in te krijgen. U vult het stappenplan voor één locatie in.

Wilt u:

Vul dan de Wetchecker Energiebesparing in.

Het voldoen aan uw energiebesparingsverplichtingen heeft meerdere voordelen. Het besparen van energie is goed voor het klimaat, én ook voor uw financiën. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren.

Onderzoeksplicht Informatieplicht EED-auditplicht
Gebouwen
Button naar volgende stap

Stap 1: bepaal of u een EED-auditplicht heeft

Is uw organisatie een overheidsorganisatie of een instelling voor regulier onderwijs?

Biedt uw overheidsorganisatie ook producten en/of diensten aan zodat u concurreert met ondernemers?

Hoeveel mensen werken er gemiddeld bij uw overheidsorganisatie aan de commerciële producten en/of diensten?

Wat is de bruto jaaromzet van uw overheidsorganisatie uit de verkoop van commerciële producten en/of diensten?

Wat is het balanstotaal van uw overheidsorganisatie dat verband houdt met de verkoop van commerciële producten en/of diensten?

Stap 2: bepaal of u een informatie- en/of onderzoeksplicht voor uw activiteiten heeft

Binnen welke sector vallen de activiteiten op uw locatie?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Welke bedrijfsactiviteiten voert u op uw locatie uit?

Hoeveel aardgas en aardgasequivalenten gebruikte u vorig jaar op uw locatie?

Hoeveel elektriciteit gebruikte u vorig jaar op uw locatie?

Stap 3: bepaal of u een informatieplicht voor uw gebouw(en) heeft

Staan op uw locatie één of meer gebouwen?

Bent u eigenaar van één of meerdere gebouwen op uw locatie?

Let op, u heeft nog niet het gehele stappenplan doorlopen, vul de overige vragen in om te zien welke rapportageplichten u nog meer heeft.

U heeft de volgende rapportageplichten:

  Klik hier voor meer informatie over alle plichten

  Deze rapportageplichten gelden voor u niet:

   Verplichting voor uw verhuurder:

    Wie bepaalt voor uw locatie de milieuregels: