Subsidies energiebesparende maatregelen voor VvE’s

Logo Energie besparen doe je nu

Een energiezuinig appartement verkoopt sneller en heeft een hogere verkoopwaarde...

...heeft een lagere energierekening en is comfortabeler om in te wonen.

Maak daarom als Vereniging van Eigenaren (VvE) tijdens onderhoud slim gebruik van kennis, subsidies en financieringen om energie te besparen.

4 vragen van de VvE

Waarom zouden we als VvE nu investeren in slim en duurzaam onderhoud?

Door slimmer onderhoud kunt u energie besparen.

Investeren kan nu voordelig

VvE's krijgen subsidie als ze inzetten op minimaal 2 isolatiemaatregelen. Bereken zelf een indicatie van het subsidiebedrag dat uw VvE kan aanvragen.

VvE's krijgen subsidie als ze investeren in een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, windturbines of aansluiting op een warmtenet. Vraag een Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aan.

Slimmer en goedkoper onderhoud

De VvE kan met energiebesparende maatregelen besparen op vermijdbaar onderhoud en op groot onderhoud. Besparen op vermijdbaar onderhoud gebeurt door het nemen van een maatregel die bepaald onderhoud overbodig maakt. Zo betekent het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen dat er niet meer elke vijf jaar geschilderd hoeft te worden. Besparen op groot onderhoud gebeurt door een maatregel te nemen die reserveringen voor die maatregel overbodig maakt.

Bijvoorbeeld: In dit voorbeeld is de subsidie energiebesparing eigen huis voor het nemen van 2 isolerende maatregelen niet meegenomen. Een dergelijk dak zal ongeveer, 2000m2 groot zijn. Hiervoor krijgt men €15,- per m2 x 2000m2 = € 30.000,- subsidie. Met dit subsidiegeld kan de looptermijn van de lening worden verkort of wordt het maandelijkse aflossingsbedrag verlaagd. Nu slim investeren in vermijdbaar en groot onderhoud zorgt er ook voor dat de individuele en de collectieve energielasten lager worden.

  • De VvE heeft een slecht dak. Een nieuw dak kost €120.000,- incl. BTW.
  • De VvE heeft daar onvoldoende voor gereserveerd en spaart daarom nu €12.000,- per jaar om zo in 10 jaar het bedrag bij elkaar te krijgen.
  • Als de VvE nu het dak vervangt met behulp van een lening gaat het nieuwe dak 30 jaar mee.
  • De vervroegde investering kan mede worden gefinancierd door het reeds gereserveerde budget in te zetten, eventueel aangevuld met een laag rentende lening bij de Nationaal Energiebespaarfonds.
  • De reservering voor vervanging van het nieuwe dak wordt €4.000,- per jaar (30 jaar x €4.000,- = €120.000,-).
  • De €8.000 per jaar die nu minder gereserveerd hoeft te worden voor het dak kan gebruikt worden voor het betalen van de aflossing en rente.

Lagere energielasten

Investeren in energiezuinige maatregelen zorgt direct voor een daling op de energierekening van alle leden doordat het pand minder warmte verliest, of zelfs warmte opwekt. De Energiebesparingsverkenner toont direct de energiebesparingsmogelijkheden, de investeringskosten en het financiële voordeel dat dit oplevert.

Meer wooncomfort

Geïsoleerde woningen houden warmte beter binnen en de kou buiten of verliezen minder warmte. Ook hebben deze woningen een gezonder leefklimaat omdat ze minder last hebben van problemen als tocht, condens op de ramen en geluidsoverlast.

Hogere marktwaarde van het gebouw en de appartementen

Woningen met A- en B-energielabel leveren gemiddeld ruim € 7.000,- extra op bij verkoop. Ook de verkooptijd is een maand korter. EPBD-infographic

Een energiezuinige woning levert minder CO2-uitstoot en een beter milieu op

Energiezuinige woningen verbruiken minder energie door betere isolatie. Dat zorgt voor minder uitstoot van CO2; de hoofdveroorzaker van de klimaatverandering.

Hoe kun je energie besparen?

Isoleer vloer, dak en/of spouwmuur en kies voor dubbel of triple glas en ga zelf duurzame energie opwekken.

Uw woning verliest mogelijk meer warmte dan u denkt

Door beperkte isolatie gaat veel warmte verloren. Bij het goed isoleren dient er aandacht te zijn voor voldoende (energiezuinige) ventilatie om vochtproblemen te voorkomen. Deze video maakt duidelijk hoeveel warmte een woning verliest.

Wilt u meer dan twee energiebesparende maatregelen nemen?

VvE's krijgen subsidie krijgen als ze inzetten op minimaal 2 isolatiemaatregelen. VvE’s die meer dan twee energiebesparende maatregelen nemen, kunnen ook daarvoor subsidie aanvragen. In dit schema vind je terug voor welke maatregelen een VvE subsidie kan aanvragen.

Zelf duurzame energie opwekken

Investeer in het zelf duurzame warmte opwekken met een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, windturbines of aansluiting op een warmtenet. Ook hiervoor kunt u subsidie krijgen. Op de website van RVO.nl vindt u wanneer en hoe u deze ISDE-subsidie kunt aanvragen.

Hoe pak je dit aan als VvE?

Maak gebruik van onderstaand stappenplan:

Stap 1. Vraag een energieadvies aan

Een onafhankelijk adviesrapport van een gecertificeerd bedrijf biedt de VvE direct inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. U ontvangt hiervoor subsidie. Lees voordat je start eerst de Randvoorwaarden en Hoe vraag ik aan?

Stap 2. Gebruik het energieadvies in uw Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Elke VvE kan eenmalig een subsidie aanvragen om een MJOP te laten opstellen. Dit kan alleen in combinatie met een energieadvies. In een MJOP zijn de energiebesparende maatregelen voor komende 10 jaar opgenomen.

Stap 3. Creëer draagvlak

Externe begeleiding kan VvE’s ondersteunen om met een energieadvies en een MJOP gesprekken met bewoners aan te gaan, om te komen tot positieve beslissing tijdens de Algemene Ledenvergadering. Voor de kosten van deze eventuele externe begeleiding kunt uw subsidie aanvragen. Hiervoor is subsidie beschikbaar tot 75% van de factuur van deze begeleiding.

Hoe doen andere VvE’s dit? Zie ook de fimpjes op www.energiebesparendoejenu.nl van beslissen over tot uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Stap 4. Vraag meerdere offertes aan voor de maatregelen

Bedrijven verschillen onderling, o.a. qua aanpak, materiaalkeuze en prijs. Verschillende offertes laten ook zien welke methoden het beste passen bij het budget én de bespaarwensen van de VvE.

Stap 5. Vraag de volledige subsidie energiebesparing eigen huis aan voor VvE’s

De subsidie geldt vanaf twee energiebesparende maatregelen ook is er subsidie voor aanvullende maatregelen. Gaat u het ‘zeer energiezuinige pakket’ uitvoeren dan krijgt u een ‘bonussubsidie’.

Stap 6. Neem ook maatregelen voor het opwekken van duurzame energie.

Daarvoor is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) beschikbaar. Bekijk op de website van RVO.nl hoe je deze aan kunt vragen.

Hoe gaan we de maatregelen betalen?

De overheid helpt VvE’s:

Gebruik de speciale, gunstige energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Een VvE met 10 appartementen of meer kan een Energiebespaarlening afsluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Kijk dit filmpje.

Kijk ook op de Energiesubsidiewijzer (ook voor leningen)

Met de energiesubsidiewijzer ontdekt u gemakkelijk en snel welke subsidies en aantrekkelijke leningen beschikbaar zijn om uw pand energiezuiniger te maken. U kunt de Subsidie energiebesparing eigen huis ook combineren met provinciale of gemeentelijke subsidies: vraag ernaar bij uw gemeente of provincie.

Wilt u meer ontdekken over energiebesparende maatregelen?

Dan hebben we hier nog een paar tips:

Tip 1 - Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Wilt u ook investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen? Kijk of u fiscaal voordeel kunt krijgen, RVV Verduurzaming.

Tip 2 - Energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding (EPV) is voor gemengde VvE’s van toepassing die sociale huurwoningen verhuren en willen inzetten op nul op de meter-woningen.

Tip 3 - Tools voor een energiezuinige woning

Benieuwd hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken? RVO.nl heeft een aantal tools voor u op een rijtje gezet.

Tip 4 - Energiescan

Bekijk ook de Energiescan van VvE Belang.