Gebruik maken van de SVM (Subsidie Verduurzaming MKB)
in 7 stappen

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

U heeft een MKB-onderneming. U heeft niet meer dan 250 'fulltime-equivalent' (fte) in dienst en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.

U bent eigenaar of huurder van een bedrijfspand waar per jaar minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit wordt gebruikt.

U heeft het bedrijfspand, waarvoor u SVM wil aanvragen, zelf in gebruik voor uw bedrijfsvoering.
Laat het energieadvies opstellen door een onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen bij uw onderneming.

Deze energieadviseur werkt niet bij uw bedrijf én heeft een eigen kvk-nummer.

De kosten voor het opgestelde energieadvies bedragen minimaal € 500 (exclusief BTW).

Voor de kosten van het energieadvies geldt een subsidiepercentage van 80%, maar is minimaal € 400 en maximaal € 750.
U kiest één of meer maatregelen uit het advies die u uitvoert of uitgevoerd heeft binnen 2 jaar na het energieadvies.

U heeft een factuur of opdrachtbevestiging van de maatregel of maatregelen die u uitvoert.
Heeft u hulp nodig bij de uitvoering van één of meer maatregelen uit het advies? Dan kunt u een bedrijf inhuren om u daarin te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld een installatiebedrijf zijn of een accountant.

Het bedrijf dat deze ondersteuning biedt, noemen we ook wel de energieregisseur.

De energieregisseur werkt niet bij uw bedrijf én heeft een eigen kvk-nummer.

Alleen de volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:
 • het opstellen van een financieringsplan;
 • het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
 • de ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten;
 • het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
 • het aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
 • het opstellen en uitzetten van een opdracht;
 • het begeleiden van en toezien op de uitvoering;
 • het aanvragen van de subsidie SVM.
Voor ondersteuningskosten én advieskosten samen kunt u maximaal €&nsbp;2.500 subsidie ontvangen.
Verzamel de volgende gegevens:
 • het energieadviesrapport (opgesteld na 2 augustus 2021);
 • factuur of facturen van de energieadviseur en eventueel ook de energieregisseur;
 • uw opdrachtverstrekking, getekende offerte of betaalbewijs voor de uit te voeren materiele maatregelen.
Per bedrijfspand kunt u één keer subsidie aanvragen.
Voor het doen van een subsidieaanvraag is minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Heeft u de gegevens van punt 5 verzameld? U kunt dan uw aanvraag direct regelen. Log in met uw eHerkenning, kies het SVM-aanvraagformulier, vul deze in, voeg de vereiste bijlagen toe, en verstuur uw aanvraag.
Heeft u uw aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging.

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken, wat we eventueel éénmalig met maximaal 8 weken kunnen verlengen.

Uitbetaling van subsidie vindt plaats binnen 2 weken na onze goedkeuring van uw subsidieaanvraag.