Eindrapport Tegemoetkoming Vaste Lasten

Steun voor ondernemers in coronatijd

Tijdens de coronacrisis kregen veel ondernemers te maken met omzetverlies door de lockdowns. Om hen financieel te ondersteunen introduceerde de overheid de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerde deze regeling uit.

Q1 uit jaar 2020

2020_Q1 - block 1 - photo_title - dark
Eerste kwartaal 2020
Eerste signalen corona, het land valt stil
2020_Q1 - block 2 - text_on_picture - light
januari 2020
Een nieuw virus
De uitbraak van een nieuw coronavirus in de Chinese stad Wuhan is wereldnieuws. Het virus verspreidt zich steeds verder over de wereld en bereikt al snel ook Europa.
2020_Q1 - block 3 - news - light
februari 2020
Corona in Nederland
De eerste coronabesmetting in Nederland een feit. Veel Nederlanders die in China of op cruiseschepen verbleven zijn weer in Nederland. Op 27 februari is de eerste coronabesmetting in Nederland. Er volgen steeds meer besmettingen. De overheid opent een publieksinformatienummer.
maart 2020
Eerste maatregelen
Op 9 maart 2020 maakt het kabinet in een persconferentie de eerste maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden. Vanaf dat moment geldt: regelmatig handen wassen, in de elleboog niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen meer schudden.
2020_Q1 - block 4 - measure - light
medio maart 2020
Intelligente lockdown
Halverwege maart gaat Nederland in gedeeltelijke lockdown. Horeca, scholen en kinderopvang sluiten. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te werken en 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Dit is de start van de intelligente lockdown. Tegelijkertijd kondigt de regering een noodpakket aan om banen en inkomens te beschermen. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden krijgen een tegemoetkoming van € 4.000. De zogenaamde TOGS, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19.
2020_Q1 - block - photos - light
2020_Q1 - block 5 - quote - light
“We gaan door een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis, buiten oorlogstijd.”
Premier Mark Rutte
persconferentie 31 maart 2020

Q2 uit jaar 2020

2020_Q2 - block 1 - photo_title - dark
Tweede kwartaal 2020
Verlenging maatregelen en start financiële steun
2020_Q2 - block 2 - measure - light
april 2020
Maatregelen blijven van kracht
De coronamaatregelen blijven ook in april 2020 van kracht. Na de meivakantie gaan basisscholen weer gedeeltelijk open en kinderdagverblijven helemaal.
2020_Q2 - block 3 - story - dark
Achtergrond TVL
“De bijzondere situatie vroeg om een andere aanpak”
RVO formeert een groot team dat de TVL gaat voorbereiden en uitvoeren. Remco Duisterhof, programmamanager TVL, vertelt: “We waren gewend slechts incidenteel de samenwerking te zoeken met beleidsmakers buiten onze organisatie. Voor de TVL bouwden we samen met beleidsmakers in no-time een goed uitvoerbare regeling. Waarin de ondernemer centraal staat én actief betrokken wordt bij de uitvoering.”
2020_Q2 - block 4 - measure - light
mei 2020
Mondkapjes en testen
Halverwege mei kondigt het kabinet versoepelingen aan. Per 1 juni zijn mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht en kan iedereen met klachten zich laten testen.
2020_Q2 - block 6 - news - light
juni 2020
Start TVL
Vanaf juni 2020 kunnen ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor snelle liquiditeitssteun.
2020_Q2 - block - photos - light
2020_Q2 - block - video - light
VIDEO
Bereid uw aanvraag voor
2020_Q2 - block 7 - story - dark
ONDERNEMER AAN HET WOORD
“In maart 2020 daalde mijn omzet in één keer met 70%”
Erwin van Eekhout
Taxichauffeur
In de taxibranche waren de gevolgen van de coronacrisis ook al snel zichtbaar. Om hun vaste lasten toch te kunnen betalen vroegen veel chauffeurs, waaronder Erwin, de TVL aan.
2020_Q2 - block 8 - quote - light
“Wij kunnen wel klaar zijn met dat virus, maar het virus is nog niet klaar met ons.”
Minister Hugo de Jonge
persconferentie 24 juni 2020

Q3 uit jaar 2020

2020_Q3 - block 1 - photo_title - dark
Derde kwartaal 2020
‘Anderhalvemeterzomer’ en langzaam oplopende besmettingen
2020_Q3 - block 3 - news - light
augustus 2020
Virus blijft zich verspreiden
In de zomer loopt het aantal besmettingen weer op, vooral in de grote steden. Eind juli is er een persconferentie over de zorgen van de oplopende besmettingen. Iedereen wordt opgeroepen om zich aan de basisregels te houden.
september 2020
Een nieuwe golf
Begin september overschrijdt het dagcijfer van positieve testen voor het eerst de 1.000. We zitten in de tweede golf. Eind september volgen aangescherpte maatregelen om het virus in te dammen.
2020_Q3 - block - photos - light
2020_Q3 - block 5 - story - dark
ACHTERGROND
“Dit is echt maatwerk.”
Peter Mangert
medewerker RVO
Veel ondernemers vroegen de TVL aan. Maar soms moet een ondernemer een deel van de tegemoetkoming terugbetalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt het belangrijk hier soepel mee om te gaan. RVO-medewerker Peter Mangert: "Onze insteek is om altijd in gesprek te gaan met ondernemers, zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. Daarna proberen we met een menselijke maat afspraken te maken. Dit is echt maatwerk, waarbij je probeert iets te betekenen voor een ondernemer. Je komt vervelende situaties tegen en dan is het fijn om iets af te spreken waar de ondernemer tevreden mee is."
2020_Q3 - block 6 - numbers - light
TVL in cijfers
Derde kwartaal 2020

47.704 aanvragen € 557.344.187 uitgekeerd

Q4 uit jaar 2020

2020_Q4 - block 1 - photo_title - dark
Vierde kwartaal 2020
Een winter in lockdown
2020_Q4 - block 2 - measure - light
oktober 2020
Gedeeltelijke lockdown…
De aangescherpte maatregelen van eind september hebben onvoldoende effect. Het kabinet kondigt halverwege oktober een gedeeltelijke lockdown af. De horeca gaat dicht en er komt een verbod op evenementen. Ook komen er extra steunmaatregelen.
2020_Q4 - block 3 - measure - light
november 2020
…verzwaarde lockdown…
Halverwege november verlengt het kabinet de verzwaarde gedeeltelijke lockdown. Daarnaast besluit het kabinet dat het dragen van een mondkapje per 1 december wordt verplicht en komt er een vuurwerkverbod voor de jaarwisseling.
2020_Q4 - block 4 - measure - light
december 2020
…en verlengde lockdown.
Begin december verlengt het kabinet de verzwaarde gedeeltelijke lockdown opnieuw. Halverwege december kondigt premier Rutte vanuit het Torentje een lockdown af: ook niet-essentiële winkels en sportscholen moeten dicht.
2020_Q4 - block 5 - quote - light
“We moeten door deze heel zure appel heen bijten, voordat het weer beter wordt.”
Premier Mark Rutte
TV-toespraak 14 december 2020
2020_Q4 - block - photos - light
2020_Q4 - block 6 - text_on_picture - light
eind 2020
Een nieuwe variant
In Engeland ontdekken onderzoekers een nieuwe mutatie van het virus: de alfavariant. Deze nieuwe variant blijkt besmettelijker dan eerdere mutaties.
2020_Q4 - block 7 - numbers - light
TVL in cijfers
vierde kwartaal 2020

90.601 aanvragen € 1.212.465.323 uitgekeerd

Q1 uit jaar 2021

2021_Q1 - block 1 - photo_title - dark
Eerste kwartaal 2021
Veel aanvragen en extra steun
2021_Q1 - block 2 - measure - light
januari & februari 2021
Vaccinatie, avondklok en verlenging lockdown
Nederland begint het nieuwe jaar in lockdown, maar in de eerste week van januari start ook het vaccineren. Eind januari wordt de avondklok ingevoerd en begin februari wordt de lockdown verlengd.
2021_Q1 - block 3 - news - light
januari & februari 2021
Extra steun
Door de verlenging van de lockdown wordt de TVL uitgebreid en aangepast. Meer doelgroepen komen in aanmerking voor steun en deze steun wordt ruimhartiger. Hierdoor kunnen ook grote ondernemers en starters steun aanvragen, bovendien komt er een aparte regeling voor evenementen. link naar vergelijkingstabel
2021_Q1 - block 4 - background_info - light
Achtergrond TVL
Vernieuwde communicatie
Ondernemers die nog nooit eerder subsidie hadden aangevraagd vroegen nu RVO om noodsteun. Daardoor werd het noodzakelijk om proactief te communiceren, met compassie en perspectief voor de ondernemer. Met belacties, brieven, mailings, sociale media en webpagina’s stelt RVO alles in het werk om ondernemers te bereiken.
2021_Q1 - block - video - light
VIDEO
Hulp bij aanvraag
2021_Q1 - block - photos - light
2021_Q1 - block 5 - measure - light
maart 2021
Winkelen op afspraak
In maart zijn contactberoepen weer toegestaan en niet-essentiële winkels mogen open op afspraak.
2021_Q1 - block 6 - text_on_picture - light
maart 2021
De derde golf
Ondertussen lopen de besmettingen weer op. Een derde golf wordt zichtbaar. Sociaaleconomische gevolgen krijgen een nadrukkelijkere plek in de besluitvorming. En men kijkt reikhalzend uit naar het begin van de zomer wanneer iedereen die dat wil gevaccineerd is.
2021_Q1 - block 7 - story - dark
ONDERNEMER AAN HET WOORD
“Voor mij was er geen alternatief”
Dirk van den Burgt
eigenaar licht- en geluidbedrijf
Dirk van de Burgt hoefde dankzij de regeling zijn bedrijf niet te verkopen. “Voor mij was er geen alternatief om mijn huis te behouden en mijn gezin te voeden.” Van de Burgts bedrijf D-tone voorziet andere bedrijven van licht, geluid en theatertechniek. “Ik kan mijn werk niet digitaal doen, dus daalde mijn omzet direct vanaf de eerste lockdown naar niets.” De TVL zorgt niet voor inkomen, maar dekt wel de gebruikelijke kosten. Dat kan ondernemers helpen het hoofd boven water te houden.
2021_Q1 - block 8 - numbers - light
TVL in cijfers
eerste kwartaal 2021

114.837 aanvragen € 2.582.126.478 uitgekeerd

Q2 uit jaar 2021

2021_Q2 - block 1 - photo_title - dark
Tweede kwartaal 2021
Langzaamaan weer open
2021_Q2 - block 2 - measure - light
april & mei 2021
Vaccinatie­programma komt op stoom
De besmettingen blijven toenemen, met een piek tegen het einde van april. Daarna daalt het aantal positieve testen en stijgt het aantal gevaccineerden. Het vaccinatieprogramma komt beter op stoom en er wordt uitgekeken naar de heropening van de samenleving in de zomer. In mei mogen terrassen, zwembaden en sportscholen weer open.
2021_Q2 - block 3 - news - light
juni 2021
Einde lockdown
Op 5 juni beëindigt het kabinet de lockdown. Het aantal besmettingen en opnames in ziekenhuizen daalt in juni sterk en de vaccinatiegraad neemt flink toe. De samenleving gaat weer open, maar het advies blijft: houd anderhalve meter afstand.
2021_Q2 - block 4 - story - dark
ONDERNEMER AAN HET WOORD
“Dat je open mag, heeft gelijk consequenties voor de steun die je ontvangt”
Katinka Boekhorst
branchevereniging ANKO
Ook al mochten kapperszaken als één van de eersten na de lockdown weer open, de coronacrisis raakt hen ongenadig hard. “Dat je open mag, heeft gelijk consequenties voor de steun die je ontvangt”, vertelt Katinka Boekhorst van branchevereniging ANKO. “Veel kappers waren in paniek en wilden snel duidelijkheid over wat ze moesten of konden doen.” De website van RVO is daarbij voor Boekhorst onmisbaar. “Daar staat goede, concrete informatie. Die vertalen wij naar de belevingswereld van onze leden. Zo geven we de leden concrete acties, verwachte deadlines en handige tips.”
2021_Q2 - block - photos - light
2021_Q2 - block 5 - background_info - dark
Achtergrond TVL
Ondersteuning & maatwerk
RVO ondersteunt ondernemers tijdens het aanvraagproces. Bijvoorbeeld door fouten in de aanvraag te voorkomen of te herstellen, én door ruimhartig bezwaren toe te kennen. Ook stelt RVO een commissie samen om gevallen te beoordelen die nog niet eerder aan bod kwamen. Deze commissie beoordeelt op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of kan worden afgeweken van de regels vanwege bijzondere opstandigheden. Ook beoordeelt de commissie individuele gevallen en adviseert over de beoordeling van vergelijkbare gevallen. Hierdoor zijn duizenden ondernemers geholpen die tussen wal en schip dreigden te vallen.
2021_Q2 - block 6 - text_on_picture - light
juni 2021
Weer een nieuwe variant
De deltavariant van het coronavirus is aan een opmars bezig. Deze variant is nog besmettelijker dan de alfavariant. De snelle toename van het aantal besmettingen leidt nog niet tot zorgen op de korte termijn. Men verwacht dat de deltavariant per september of oktober dominant gaat zijn.
2021_Q2 - block 7 - story - dark
ACHTERGROND TVL
“Kans op misbruik van de regeling verkleinen.”
Chantal van Raalte
Jurist / Senior fraude-analist RVO
De TVL is een crisisregeling die snel is opgezet en ook bedoeld was om ondernemers snel geld uit te keren en financieel te ondersteunen. Door onder meer het grote belang om snel de subsidie uit te keren is er een hoger risico op misbruik en oneigenlijk gebruik. Om deze risico’s te beperken zette RVO een uitgebreid systeem van risicobeheersing op. Alle aanvragen werden geautomatiseerd vooraf gecontroleerd, onder andere op basis van gegevens van de Belastingdienst. Aan de hand van risico indicatoren werden alle ontvangen aanvragen ook geautomatiseerd gewogen op complexiteit of gevoeligheid voor misbruik. RVO medewerkers controleren hoog risico aanvragen handmatig en vragen dan vaak aanvullende bewijsstukken op. Bij een vermoeden van misbruik wordt de Fraudesectie ingeschakeld, die vervolgens beoordeelt of er een redelijk vermoeden van misbruik is. Als dat het geval is doet RVO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
2021_Q2 - block 8 - numbers - light
TVL in cijfers
tweede kwartaal 2021

64.680 aanvragen € 2.136.194.899 uitgekeerd

Q3 uit jaar 2021

2021_Q3 - block 1 - photo_title - dark
Derde kwartaal 2021
Eerst een piek, daarna dalende cijfers
2021_Q3 - block 2 - measure - light
juli 2021
Zomerpiek
Een plotselinge piek in het aantal positieve testen vraagt om extra maatregelen. In de horeca wordt 1,5 meter afstand houden weer de norm en de sluitingstijd van 00.00 tot 06.00 uur wordt opnieuw geïntroduceerd. Ook mogen meerdaagse evenementen niet meer doorgaan.
2021_Q3 - block 3 - news - light
augustus – september 2021
Loslaten 1,5 meter
Na deze maatregelen dalen de besmettingen en versoepelt het kabinet de maatregelen. Per 25 september zet het kabinet de 1,5-meternorm om in een advies. Hierdoor vervallen vanaf die datum ook een hoop andere maatregelen.
augustus 2021
Einde coronasteun
Het demissionaire kabinet kondigt aan dat de coronasteun aan ondernemers gaat stoppen. Per 1 oktober 2021 komt er een definitief einde aan regelingen zoals de NOW, Tozo en TVL. Ook kunnen ondernemers vanaf dat moment geen belastinguitstel meer aanvragen.
2021_Q3 - block - photos - light
2021_Q3 - block 5 - story - dark
ONDERNEMER AAN HET WOORD
“Zonder de TVL hadden we het niet gered”
Claudia Aliet
De coronacrisis heeft de horeca hard geraakt. Zo ook het Haagse café De Kleine Witte. Eigenaresse Claudia Aliet maakte gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): “Met je omzetcijfers op orde, is TVL aanvragen best makkelijk. Zonder de TVL hadden we het zeker niet gered.”
2021_Q3 - block 6 - numbers - light
TVL in cijfers
derde kwartaal 2021

36.332 aanvragen € 1.043.061.717 uitgekeerd

Q4 uit jaar 2021

2021_Q4 - block 1 - photo_title - dark
Vierde kwartaal 2021
Toch nog een harde lockdown
2021_Q4 - block 2 - news - light
oktober & november 2021
Een zware dobber
De intensiteit van de coronacrisis leek af te nemen, de steun kon worden afgebouwd. Maar niets blijkt minder waar. In oktober wordt duidelijk dat de vaccinaties tegen het coronavirus minder effectief zijn tegen de deltavariant dan tegen de alfavariant. Op 12 november kondigt het kabinet een gedeeltelijke lockdown aan. Op 26 november volgt de eerste avondlockdown, waarbij bijna alles om 17.00 uur moet sluiten.
2021_Q4 - block 3 - measure - light
december 2021
Harde lockdown
Op 18 december 2021, de week voor kerst, kondigt het kabinet een harde lockdown aan die 19 december in gaat. Dit gebeurt uit voorzorg. De deltavariant zorgt voor een piek in de ziekenhuisbezetting en de omikronvariant wint snel terrein. Het kabinet geeft een extra impuls aan de boostercampagne, om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in januari 2022 hun boostervaccinatie ontvangen.
2021_Q4 - block 3b - story - dark
ACHTERGROND TVL
Samenwerking tussen RVO en de Koninklijke Nederlandse Beroeps­organisatie van Accountants.
Carl Roest (manager Kwaliteit NBA) : “We versterken elkaar. Zo’n regeling wordt in crisistijd snel uit de grond gestampt en je gaat ermee aan de slag. Des te belangrijker om elkaar op te zoeken zodat de regeling goed uitgevoerd wordt en de accountant goed werk kan leveren”. Annette Houwaart (senior adviseur mkb-accountancy NBA) vult aan: “Je krijgt uniformiteit. We moeten de vragen niet anders beantwoorden dan RVO. Goed afstemmen en duidelijkheid scheppen. Dat helpt iedereen.
2021_Q4 - block 4 - news - light
december 2021
Extra steun
De avondsluiting en de nieuwe lockdown zorgen bij ondernemers opnieuw voor onzekerheid, zorgen en daarmee wanhoop, frustratie en boosheid. De voorgenomen Subsidie Vaste Lasten voor ondernemers die getroffen werden door de nachtsluiting wordt uitgebreid en omgezet naar een extra kwartaal TVL. Hierdoor kan een grotere groep ondernemers beroep doen op coronasteun.
2021_Q4 - block 4a - story - dark
ACHTERGROND TVL
“We willen ondernemers zo goed, snel en zorgvuldig mogelijk helpen bij RVO.”
Sanne Fernhout
senior jurist RVO
In totaal hebben we zo’n 855.000 TVL-besluiten verstuurd, waarop we tot nu toe meer dan 25.000 bezwaarschriften ontvingen. Dat is een klein percentage van 3%, maar in absolute aantallen heel erg veel. De TVL is meerdere keren opengesteld. Iedere TVL-periode had zijn eigen voorwaarden. De regeling is sinds zijn eerste openstelling 38 keer tussentijds aangepast en uitgebreid. Bovendien heeft de rechter ons meerdere keren bijgestuurd. Al die openstellingen én tussentijdse wijzigingen en uitbreidingen zorgen dat de regeling ingewikkeld wordt. Daardoor kost een bezwaar beoordelen veel tijd. Vaak zijn er meerdere gesprekken met de ondernemer nodig en moeten extra documenten worden opgevraagd. We willen ondernemers zo goed, snel en zorgvuldig mogelijk helpen bij RVO. Helaas gaan snelheid en zorgvuldigheid hierbij niet hand in hand: het kost veel tijd.
2021_Q4 - block - photos - light
2021_Q4 - block 5 - story - dark
ONDERNEMER AAN HET WOORD
“Zonder TVL redden wij het niet.”
Katinka van Houwelingen
mede-eigenaresse van Hotel Nieuw Minerva
De TVL helpt veel ondernemers hun hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Maar wat als je de tegemoetkoming waar je recht op hebt niet ontvangt? Dit overkwam Katinka van Houwelingen, mede-eigenaresse van Hotel Nieuw Minerva in Leiden. Zij strijdt voor de tegemoetkoming die het hotel verdient. “Het duurt lang en zonder TVL redden wij het niet.”
2021_Q4 - block 7 - numbers - light
TVL in cijfers
vierde kwartaal 2021

69.536 aanvragen € 1.562.982.317 uitgekeerd

Q1 uit jaar 2022

2022_Q1 - block 1 - photo_title - dark
Eerste kwartaal 2022
Stap voor stap weer open
2022_Q1 - block 2 - news - light
januari & februari 2022
Langzaam versoepelen
In januari vinden de eerste versoepelingen plaats. Op 10 januari 2022 gaan het basis- en voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO) weer open. In februari is er veel aandacht voor de blijvende inzet van het coronatoegangsbewijs. Op 25 februari vervallen verschillende maatregelen, zoals de anderhalvemetermaatregel en het coronatoegangsbewijs.
maart 2022
Einde maatregelen
In maart 2022 vervallen de laatste maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje in het OV.
2022_Q1 - block - photos - light
2022_Q1 - block 4 - story - dark
ONDERNEMER AAN HET WOORD
“We hebben geluk gehad”
Pike Uittenbogaard
Eigenaar café De Pompier
Na 2 coronajaren blikt horecaondernemer Pike Uittenbogaard van café De Pompier in Woerden terug. "We hebben in een parallel universum gezeten. We werden iedere dag met corona geconfronteerd. We zijn leeggelopen, maar langzaam genoeg om er nu nog te zijn. Dat is geluk hebben. Er zijn veel ondernemers met minder geluk dan ik."

2022_Q1 - block 5 - numbers - light
TVL in cijfers
eerste kwartaal 2022

40.453 aanvragen € 985.619.289 uitgekeerd

2022_Q1 - block - photos - light

Q2 uit jaar 2022

2022_Q2 - block 1 - photo_title - dark
Tweede kwartaal 2022
De tijdelijke Coronawet verdwijnt en de TVL eindigt
2022_Q2 - block 2 - news - light
april 2022
Corona lijkt weg
Nederland lijkt nauwelijks nog bezig met corona. Het virus gaat een steeds kleinere rol spelen in het dagelijks leven. Er geldt nog slechts een aantal adviezen. Mondkapjes zijn alleen nog verplicht op luchthavens en in het vliegtuig. Maar ook daaraan komt dit kwartaal een eind.
mei 2022
Oog op de toekomst
Op 20 mei 2022 vervalt de tijdelijke Coronawet. Er komt een grotere focus op het langetermijnbeleid en het herstel van corona; bijvoorbeeld in de cultuursector.
2022_Q2 - block 4 - measure - light
juni 2022
Einde coronasteun
Op 30 juni stoppen de Europese gelden voor coronasteun en er komt, met terugwerkende kracht, een aparte regeling voor starters.
2022_Q2 - block 5 - story - dark
ONDERNEMER AAN HET WOORD
“Corona heeft enorme impact gehad”
Erik Derksen
eigenaar café-restaurants Buurten
“Van de 2 jaar corona zijn we 1 jaar dicht geweest. We zijn 5,3 miljoen omzet misgelopen. We hebben het gered doordat we meer dan 30 jaar ondernemers zijn en altijd gespaard hebben.” Aldus Erik, eigenaar van Buurten in Utrecht, een café-restaurant met vier locaties. “De TVL-steun heeft ons absoluut geholpen. Maar we hadden ook problemen met de steun voor één van de vestigingen, die pas in 2020 is geopend. Als dit de eerste en enige vestiging was geweest dan hadden we het niet gered."

2022_Q2 - block - photos - light
2022_Q2 - block 6 - story - dark
ONDERNEMER AAN HET WOORD
“Fijn dat we uitstel van betaling kunnen krijgen”
Irene van Beek
eigenaar café de Vrije Handel
“In eerste instantie deden we lacherig over corona, maar we moesten echt dicht”, vertelt Irene van Beek, eigenaar van café de Vrije Handel.“TVL was een behoorlijke injectie en zonder TVL hadden we het niet gered. Fijn dat we belastingvrij een uitstel van betaling kunnen krijgen.”

Slot uit jaar 2022

2022_Slot - block 1 - photo_title - dark
epiloog
Een ongeëvenaarde regeling
2022_Slot - block 2 - text - light
Ondernemen is overleven geworden.
De afgelopen jaren waren niet makkelijk voor ondernemers. Door de lockdowns tijdens de coronapandemie lopen omzetten terug en direct na de pandemie volgen personeelstekorten, waardoor targets niet worden gehaald. En daar blijft het niet bij. Sterk stijgende kosten voor energie en grondstoffen veroorzaken een hoge inflatie. De inkoopprijzen stijgen en ook de energierekening wordt steeds hoger. Het terugbetalen van de coronasteun kan dan lastig zijn. Daarom biedt RVO ondernemers ruime terugbetalingsregelingen of uitstel van betaling. Belastingvrij.
2022_Slot - block 3 - background_info - light
In 2020 kon niet worden voorzien dat de TVL zo langdurig en zo grootschalig nodig zou zijn. Daarmee is de TVL voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgegroeid tot een regeling die zich met geen andere laat vergelijken.
2022_Slot - block 4 - quote - light
“We hebben ons de afgelopen jaren enorm ingezet om in coronatijd vele ondernemers te helpen. Ik kijk met trots en veel plezier terug op deze enorm lastige periode. Wat hebben we veel voor ondernemend Nederland voor elkaar gekregen!”
Remco Duisterhof
Programmamanager TVL
2022_Slot - block - photos - light
2022_Slot - block 5 - numbers - light
TVL in cijfers
Het totaaloverzicht

Totaal aantal aanvragen
464.143
Totaal toegekend
€ 10.079.794.210

Peildatum: 1 mei 2023

2022_Slot - block 6 - totaaloverzicht - light
aanvragen
100% van de 464.143 aanvragen is afgehandeld
vaststellingen
99% van de 420.133 vaststellingen is afgehandeld
bezwaren
80% van de 26.776 bezwaren is afgehandeld
beroepen
40% van de 2.854 beroepen is afgehandeld
vaststellingen
100% van € 10.079.794.210 is toegekend
terugbetalings­regelingen
60% van de 65.077 terugbetalingsregelingen is afgerond
Intro
2020
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
Q1
Q2
Q3
Q4
2022
Q1
Q2
Slot
Totaal aantal aanvragen
Totaal toegekend €
i Tuin i