Keuzehulp Unitair Octrooi en Unified Patent Court

header

Heeft u een Europese octrooiaanvraag of een Europees octrooi? U kunt kiezen voor een unitair octrooi voor 17 landen en voor het Unified Patent Court (UPC) voor octrooirechtzaken. Weten wat voor u het beste is? Kies de situatie die bij u past:

 

Ik heb een verleend Europees octrooi

Wanneer uw Europese octrooi is verleend, kunt u per land kiezen of het octrooi daar van kracht wordt. U krijgt er een extra keuze bij: een unitair octrooi voor 17 Europese landen in 1 keer.

Verleend Europees octrooi

U overweegt een unitair octrooi of Europees octrooi met gekozen landen

Het unitair octrooi is een enkel octrooi dat geldig is in 17 Europese landen. Het is een nieuwe keuzemogelijkheid naast het bestaande Europese octrooi met apart gekozen landen. Daarom kunt u na verlening van uw Europese octrooi kiezen voor:

• een unitair octrooi (voor 17 landen) of
• een Europees octrooi (met gekozen landen)

Voor landen die (nog) niet aangesloten zijn bij het unitair octrooi blijft de situatie onveranderd.

Wat past het beste in uw situatie? Zie daarvoor de overwegingen bij Europese octrooiaanvraag.

U heeft een unitair octrooi

Na verlening van uw Europese octrooi heeft u gekozen voor het unitair octrooi: een enkel octrooi dat geldig is in 17 Europese landen. Een unitair octrooi kunt u alleen in zijn geheel krijgen of laten vervallen voor alle aangesloten landen. Voor een unitair octrooi betaalt u jaarlijks een instandhoudingstaks bij het Europees Octrooibureau. U hoeft maar 1 vertaling van uw octrooi aan te leveren in een taal van de Europese Unie (EU). Over inbreuk of nietigheid van een unitair octrooi kunt u alleen bij het Unified Patent Court procederen. Een uitspraak geldt in alle 17 aangesloten landen.

U heeft een Europees octrooi met gekozen landen

U heeft géén unitair octrooi (voor 17 landen in 1 keer), maar u heeft individuele landen voor uw octrooi gekozen. Nadat het Europese octrooi is verleend, gaat u dus de zogeheten nationale fase in.
U levert dan vaak eerst voor elk gekozen land een vertaling aan in de nationale taal. U betaalt ook per land instandhoudingstaksen.

Rechtszaken over inbreuk en nietigheid van uw Europese octrooi automatisch bij het Unified Patent Court. Dit is een nieuwe octrooirechtbank van 17 Europese landen. Als u gebruik wilt maken van het UPC, hoeft u geen actie te ondernemen. Wilt u géén gebruik maken van het UPC? Tijdens een overgangsperiode van 7 jaar kunt u nog kiezen voor de nationale octrooirechter.

U wilt wel gebruiken maken van het Unified Patent Court (UPC)

Als u gebruik wilt maken van het UPC, hoeft u geen actie te ondernemen. Rechtszaken over inbreuk en nietigheid van Europese octrooien komen automatisch bij het UPC.

Een mogelijk voordeel is dat u binnen een jaar een beslissing krijgt van het UPC. Als u wint, geldt de uitspraak in alle 17 aangesloten landen. Een mogelijk nadeel is dat er nog weinig ervaring is met de nieuwe rechtbank. Het kan voorkomen dat u dure rechtszaken moet voeren in het buitenland in de taal van die locatie. Als u verliest, geldt de uitspraak in alle 17 aangesloten landen.

U wilt geen gebruiken maken van het Unified Patent Court (UPC)

Rechtszaken over inbreuk en nietigheid van Europese octrooien komen automatisch bij het UPC. Wilt u dat het UPC niet over uw octrooi beslist? Kies dan voor ‘opt-out’. Tijdens een overgangsperiode van 7 jaar komen rechtszaken dan nog bij de nationale octrooirechter.

Een mogelijk voordeel van ‘opt-out’ is de flexibiliteit om rechtszaken te voeren bij de nationale rechtbanken. Doordat uitspraken kunnen verschillen per land, zijn risico’s gespreid. Een mogelijk nadeel van ‘opt-out’ is dat u in verschillende landen parallel rechtszaken voert. Dit kan lang duren en er is onzekerheid omdat de uitspraken per land kunnen verschillen.

Kies voor ‘opt-out’ in overleg met uw octrooigemachtigde

Ik heb een Europees octrooi aangevraagd

Heeft u een Europees octrooi aangevraagd? Voor de 17 landen die meedoen aan het unitair octrooi heeft u na verlening de keuze: een unitair octrooi voor alle 17 landen óf een Europees octrooi met apart gekozen landen. Landen die niet deelnemen aan het unitair octrooi kunnen na Europese verlening alleen apart gekozen worden.
Uw keuze voor een unitair octrooi kan onder andere afhangen van:

• hoeveel landen u wilt kiezen, en
• of u gebruik wilt maken van de nieuwe octrooirechtbank, het UPC.

Voorbereidingsfase

U wilt octrooi in minder dan 5 Europese landen

Het staat u vrij om te kiezen voor een unitair octrooi of een Europees octrooi met gekozen landen, ongeacht het aantal landen waarvoor u octrooi wilt. Voor een unitaire octrooi is maar 1 vertaling en 1 taks nodig. Bij een Europees octrooi met gekozen landen, zijn vertalingen nodig in de nationale talen en betaalt u taksen per land. Wilt u octrooi in minder dan 5 Europese landen? Dan is een unitair octrooi misschien financieel minder interessant dan een Europees octrooi met apart gekozen landen.

Er is voor Europese octrooien een overgangsperiode waarin u kunt kiezen tussen de nationale octrooirechter en het Unified Patent Court. Dit is een nieuwe octrooirechtbank van 17 Europese landen voor inbreukzaken en nietigheidszaken.

U wilt wel gebruik maken van het Unified Patent Court (UPC)

Als u gebruik wilt maken van het UPC, hoeft u geen actie te ondernemen. Rechtszaken over inbreuk en nietigheid van Europese octrooien komen automatisch bij het UPC.

Een mogelijk voordeel is dat u binnen een jaar een beslissing krijgt van het UPC. Als u wint, geldt de uitspraak in alle 17 aangesloten landen.

Een mogelijk nadeel is dat er nog weinig ervaring is met de nieuwe rechtbank. Het kan voorkomen dat u dure rechtszaken moet voeren in het buitenland in de taal van die locatie. Als u verliest, geldt de uitspraak in alle 17 aangesloten landen.

U wilt geen gebruik maken van het Unified Patent Court (UPC)

Rechtszaken over inbreuk en nietigheid van Europese octrooien komen automatisch bij het UPC. Wilt u dat het UPC niet over uw octrooi beslist? Kies dan voor ‘opt-out’. Tijdens een overgangsperiode van 7 jaar komen rechtszaken dan nog bij de nationale octrooirechter. Let op: deze keuze is niet mogelijk bij unitaire octrooien, maar alleen bij Europese octrooien met gekozen landen.

Een mogelijk voordeel van ‘opt-out’ is de flexibiliteit is om rechtszaken te voeren bij de nationale rechtbanken. Doordat uitspraken kunnen verschillen per land, zijn risico’s gespreid. Een mogelijk nadeel van ‘opt-out’ is dat u in verschillende landen parallel rechtszaken voert. Dit kan lang duren en er is onzekerheid omdat de uitspraken per land kunnen verschillen.

Kies voor ‘opt-out’ in overleg met uw octrooigemachtigde

U wilt octrooi in 5 of meer Europese landen

Het staat u vrij om te kiezen tussen een unitair octrooi en een Europees octrooi met gekozen landen, ongeacht het aantal landen waarvoor u octrooi wilt. Wilt u octrooi in 5 of meer Europese landen? En zitten die landen bij de 17 landen die starten met het unitair octrooi? Dan is een unitair octrooi (voor 17 landen in 1 keer) misschien financieel interessanter dan een Europees octrooi met apart gekozen landen.Een unitair octrooi kunt u alleen in zijn geheel krijgen of laten vervallen voor alle aangesloten landen. Voor een unitair octrooi betaalt u jaarlijks een instandhoudingstaks bij het Europees Octrooibureau. U hoeft maar 1 vertaling van uw octrooi aan te leveren in een taal van de Europese Unie (EU).

Heeft u een unitair octrooi, dan kunt u voor rechtszaken over inbreuk en nietigheid niet terecht bij nationale rechtbanken, maar alleen bij het Unified Patent Court. Dit is een nieuwe octrooirechtbank van 17 Europese landen.

U wilt wel gebruik maken van het Unified Patent Court (UPC)

Rechtszaken over inbreuk en nietigheid van unitaire octrooien komen altijd bij het UPC.

Een mogelijk voordeel is dat u binnen een jaar een beslissing krijgt van het UPC. Als u wint, geldt de uitspraak in alle 17 aangesloten landen.

Een mogelijk nadeel is dat er nog weinig ervaring is met de nieuwe rechtbank. Het kan voorkomen dat u dure rechtszaken moet voeren in het buitenland in de taal van die locatie. Als u verliest, geldt de uitspraak in alle 17 aangesloten landen.

U wilt geen gebruik maken van het Unified Patent Court (UPC)

Rechtszaken over inbreuk en nietigheid van unitaire octrooien komen altijd bij het UPC. Wilt u dat het Unified Patent Court niet over uw octrooi beslist? Dat kan een reden zijn om toch voor een Europees octrooi te gaan, ook al kiest u 5 of meer landen. U kunt bij Europese octrooien namelijk kiezen voor de nationale rechter door ‘opt-out’ aan te geven (en daarmee voorkomen dat rechtszaken automatisch bij het UPC komen). Overleg dit met uw octrooigemachtigde.

Een mogelijk voordeel van ‘opt-out’ is de flexibiliteit om rechtszaken te voeren bij de nationale rechtbanken. Doordat uitspraken kunnen verschillen per land, zijn risico’s gespreid. Een mogelijk nadeel van ‘opt-out’ is dat u in verschillende landen parallel rechtszaken voert. Dit kan lang duren en er is onzekerheid omdat de uitspraken per land kunnen verschillen.

Wilt u dat het Unified Patent Court niet over uw octrooi beslist? Dat kan een reden zijn om géén unitair octrooi te kiezen en juist voor een Europees octrooi te gaan. Met ‘opt-out’ komen rechtszaken dan alsnog bij de nationale rechter. Overleg dit met uw octrooigemachtigde.

Ik heb (nog) geen Europees octrooi aangevraagd

Heeft u (nog) geen Europees octrooi of Europese octrooiaanvraag? Als u bezig bent met technische innovatie in de Europese markt, zijn deze ontwikkelingen toch voor u van belang.

Aanbestedingsfase

Unitair octrooi

Wanneer uw Europees octrooi verleend wordt, krijgt u deze keuze:

• een Europees octrooi met gekozen landen, óf
• een unitair octrooi voor 17 landen

Het unitair octrooi is een enkel octrooi dat geldig is in 17 Europese landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

Een unitair octrooi kunt u alleen in zijn geheel krijgen of laten vervallen voor alle aangesloten landen. U hoeft maar 1 vertaling van uw octrooi aan te leveren en betaalt jaarlijks 1 instandhoudingstaks. Over inbreuk of nietigheid van het unitair octrooi kunt u alleen bij het Unified Patent Court procederen. Nationale rechters zijn niet bevoegd. Een uitspraak van het Unified Patent Court geldt in alle 17 aangesloten landen.

Zie voor meer informatie www.rvo.nl/unitair-octrooi.

Unified Patent Court

Het UPC is een nieuwe octrooirechtbank van 17 Europese landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

Het UPC gaat over Europese octrooien én unitaire octrooien. Het gaat hierbij alleen om inbreukzaken en nietigheidszaken. De kosten van het UPC zijn afhankelijk van het financieel belang van de rechtszaak. De kosten voor een inbreukzaak beginnen bij € 11.000.

Het UPC krijgt lokale vestigingen (divisies) in de deelnemende Europese landen. In Nederland komt een lokale divisie in Den Haag. De verwachting is dat de procestaal meestal Engels zal zijn, maar de taal is afhankelijk van waar er geprocedeerd wordt. Voor Europese octrooien is er een overgangsperiode van ten minste 7 jaar waarin u kunt kiezen voor het UPC of de nationale rechter.

Wilt u dat het UPC niet over uw Europese octrooien beslist? Kies dan ‘opt-out’. Let op: de overgangsperiode met de keuze voor ‘opt-out’ geldt niet voor unitaire octrooien, maar alleen voor Europese octrooien met gekozen landen.

Zie voor meer informatie: www.rvo.nl/upc.