WBSO Rekentool 2022

- Als u gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Een van de verplichtingen is dat u na afloop van het kalenderjaar, uiterlijk 31 maart, de mededeling van de realisatie moet doen in het aanvraagportaal. Indien uw laatste S&O-verklaring over 2022 pas in 2023 is verstuurd, dan doet u de mededeling van de realisatie drie maanden na de verzenddatum van de laatste beschikking.
- Deze rekentool berekent aan de hand van uw invoer de totalen van de door uw werknemers in 2022 gerealiseerde uren en (indien u niet heeft gekozen voor het forfait) kosten en/of uitgaven.
- De uitkomsten van de rekentool vult u vervolgens in op uw mededelingsformulier. Maak voor uw mededeling gebruik van de informatie en hulpmiddelen op www.rvo.nl/wbso/realisatie-melden.
  U vindt hier het 'Stappenplan Mededelen 2022' en de 'Handleiding Mededeling WBSO 2022'. Komt u er niet uit? Bel dan met Klantcontact 088 042 42 42 of mail naar wbso@rvo.nl.
- Aan de uitkomsten van deze rekentool kunt u geen rechten ontlenen.