Jaarbericht Octrooicentrum Nederland 2023

In vogelvlucht

door de highlights

Unitair octrooi en Unified Patent Court (UPC)

De belangrijkste internationale ontwikkeling op octrooigebied is de start van het unitair octrooi en het Unified Patent Court op 1 juni 2023.

Hoger onderwijs

Overzicht van het aantal onderwijsproducten waarmee hbo- en wo-studenten
IE-educatie ontvangen

Zo innovatief is Nederland

Octrooicentrum Nederland in het veld

voorbeelden van innovatieve bedrijven waaraan onze adviseurs advies hebben gegeven

Europees Octrooibureau
(EOB)

Samenwerken aan wederzijdse kennisontwikkeling

22,6%
Stijging van aantal verleende octrooien (vergeleken met 2022)