Het Ministerie van BZK biedt ondersteuning bij het klimaatbestendig en natuurinclusief maken van de gebouwde omgeving. RVO heeft in samenwerking met landelijke experts drie infographics ontwikkeld die helpen bij de meest voorkomende problemen waar men in de praktijk tegenaan loopt. De infographic maatregelen laat in de meest eenvoudige manier zien waar we het over hebben en wat het ongeveer kost. De Infographic Financiering laat zien hoe de eventuele extra kosten gedekt kunnen worden. De menukaart hitte tenslotte biedt voor het eerste een integrale aanpak op het thema hitte waarmee lokale overheden hitte beleid kunnen ontwikkelen op de thema's gezondheid, gebied en gebouw.

Financiering

We weten steeds meer over de financiering van klimaatadaptatie. Deze infographic biedt het belangrijkste deel van die kennis in compacte vorm aan. In drie stappen bouwt u met alle baathouders en belanghebbenden een op maat gemaakte oplossing voor uw klimaatadaptatieproject.

Lees meer over de financiering arrow

Maatregelen

Als we klimaatadaptief en natuurinclusief willen bouwen, hebben we een variëteit aan maatregelen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Deze infographic biedt inzicht in welke oplossingen al veel worden toegepast in de praktijk, en wat die dan kosten in aanschaf en beheer. Ook kunt u hier concrete inspiratie vinden voor de invulling van algemene prestatie eisen uit convenanten en maatlatten. In het tweede onderdeel kunt u meer lezen over de (kosten)effectiviteit van deze maatregelen: doen ze wat ze moeten doen, en hoe is de verhouding van investeringen ten opzichte van de baten van deze maatregelen?

Lees meer over de maatregelen arrow

Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving

De menukaart Hitte in de gebouwde omgeving is een instrument dat in één oogopslag laat zien welke stappen een gemeente kan nemen om “hitteproof” te zijn. De menukaart biedt dit onder andere door te laten zien welke hitte-effecten er optreden op gezondheids-, gebouw- en gebiedsniveau. Daarnaast laat de menukaart alle maatregelen zien die een gemeente, in samenwerking met partners, nu al kan nemen.

Lees meer over de menukaart hitte arrow

Deze infographic is ontwikkeld door RVO in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een suggestie voor nieuwe informatie die wij moeten opnemen in één van deze infographics? Mail deze suggesties dan naar klimaatadaptatie@rvo.nl.

i Tuin i