Infographic Gebouwde Omgeving

G E B O U W D E OM G EV IN G Energie besparen (overig) Horeca Duurzame gebouwen Biodiversiteit bevorderen (Zwerf)afval op water en land Warmte- en koude benutting Klimaatadaptief bouwen Bouwmaterieel Bouwmaterialen Circulaire gebouwen Duurzame installaties Duurzame voorzieningen Verwarmen Interieur zoals tapijt, wanden en inrichting Verlichten Ventileren Koelen / Vriezen Isoleren / afschermen Milieu (MIA\ V amil) Energie (EIA)