Infographic Landbouw

KringlooplandbouwAndere mestopslagMinder varkens:- warme sanering- opko2LANDBOUWMilieu (MIA\Vamil) Energie (EIA)Boom- & fruitteeltGlastuinbouw Duurzame glastuinbouw Bodemkwaliteit, biodiversiteit & klimaatadaptatieVoedselverwerking - voorkomen van voedselverspilling - opwerken van plantenresten - verpakken EiwittransitieEmissiebeperking - lucht - water - bodem Visserij Visserij &ViskweekDuurzame (MDV) stallen(Intensieve) veehouderij Duurzame teeltsystemen DierenwelzijnWerktuigenWerktuigenPrecisielandbouwKringlooplandbouwEnergie-balanceringKoel- en bewaarplaatsen Duurzame energieEnergie besparen (overig)