Infographic Industrie

CCS Energie besparen (overig) Stikstof- en fijnstofemissies CO2 afvang, transport of benutting (CCU) 2 CO CO2 afvang, transport of opslag (CCS) 2 CO Broeikas- & 0verige emissies Waterbesparing en -bescherming ICT k oeling Koeling Beheer/regelen Verwarmen Koelen/vriezen Isoleren/afschermen Drogen/bevochtigen Toepassen recyclaat Emissies uit afvalstoffen Energiehergebruik Circulair produceren Veilig transport en opslag Biomassa voor producten (Biobased) Afvalverwerking Grondstofreductie Afvalscheiding Duurzame verpakkingen Waterstofproductie w a t e r s t o f Energiebalancering w a t e r s t o f Milieu (MIA\ V amil) Energie (EIA)