Jaarbericht Octrooicentrum Nederland 2022

In vogelvlucht

door de highlights

Onze missie

Octrooicentrum Nederland faciliteert innovatie voor de Nederlandse samenleving met het IE-stelsel.

Intensivering van samenwerking

met regionale partners

In de startblokken

voor het unitair octrooi en Unified Patent Court (UPC)

Zo innovatief is Nederland

Maatregelen om hergebruikte octrooiaanvragen uit China te beperken

De modernisering van de Rijksoctrooiwet is belangrijk voor EZK. De professionele expertise van de medewerkers van Octrooicentrum Nederland helpt ons om een wet te maken die beantwoordt aan de behoeften van de praktijk en die goed uitvoerbaar is.

– Paul van Beukering, manager IP-unit, ministerie van EZK

Octrooi-
registratie

64,91%
Stijging van aantal octrooiaanvragen uit China in 2022 (vergeleken met 2021)

5.849
Aantal studenten in hoger onderwijs dat onze gastcolleges en workshops heeft gevolgd