Hoofdstuk 1

Wij zijn Octrooicentrum Nederland

  • Octrooicentrum Nederland is de instantie die octrooien verleent en registreert voor Nederland.
  • Ook geven wij voorlichting over hoe ons octrooisysteem werkt.
  • Daarnaast vertegenwoordigen we Nederland in internationale netwerken die zich bezighouden met intellectueel eigendom (IE).
  • In dit hoofdstuk leest u meer over onze activiteiten en vertellen wij wat wij willen bereiken.

1.1 Dit is wat wij doen

Octrooicentrum Nederland maakt het mogelijk kennis te beschermen met octrooien. Een octrooi is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces. Octrooien zijn ook een bron van informatie en inspiratie voor innovaties. Documenten van octrooiaanvragen en octrooien worden namelijk gepubliceerd in openbaar toegankelijke octrooidatabanken.

We geven het mkb, start-ups en studenten voorlichting over het gebruik van het octrooistelsel en andere intellectuele eigendomsrechten. Zo kunnen zij bewuste keuzes maken over het gebruik van deze rechten. We werken daarbij nauw samen met partners als het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en de KVK.

Kennis over octrooien:

  • verkleint het risico van inbreuk op bestaande en beschermde innovaties;
  • voorkomt dat geld voor R&D onnodig verkwist wordt;
  • maakt het innovatieproces efficiënter en effectiever;
  • draagt bij aan optimale exploitatie van innovaties.

Naast deze nationale taak vertegenwoordigen wij Nederland in internationale netwerken die zich bezighouden met intellectueel eigendom.

1.2 Dit willen we bereiken

Wij willen dat het mkb over 10 jaar meer en beter gebruikmaakt van ons goed functionerende, goedkope en snelwerkende octrooistelsel. Mede door onze actieve voorlichting zijn ondernemers zich er dan van bewust dat innovatie en intellectueel eigendom (IE) onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bovendien weten ze welke organisaties ondersteuning kunnen bieden als ze vragen hebben. Daarmee willen we bereiken dat ondernemers de juiste kennis en hulp benutten en IE-bescherming in de praktijk toepassen. Intellectueel eigendom is voor hen geen abstract begrip, maar een toegankelijk middel dat hoort bij innovatie. Door hun innovaties goed te beschermen, dragen ondernemers bij aan de versterking van de Nederlandse economie.

1.3 Zo werken wij

Octrooicentrum Nederland is betrouwbaar, klantgericht, gezaghebbend en onafhankelijk.

Betrouwbaar. We werken met gevoelige en geheime informatie. Daar gaan we zorgvuldig mee om.
Klantgericht. We luisteren naar onze klanten en ondersteunen hen op het juiste moment, met de juiste kennis over intellectueel eigendom.
Gezaghebbend. In Nederland zijn we dé autoriteit op het gebied van octrooien. Van octrooiaanvraag en registratie tot en met onderzoek en verleend octrooi.
Onafhankelijk. Wij zijn een overheidsinstelling. We dienen een algemeen, publiek belang en werken onafhankelijk, objectief, neutraal en voorspelbaar.

1.4 Voor wie werken wij?

Wij werken voor (toekomstige) technische, innovatieve mkb-ondernemers, kennisinstellingen en professionals op het gebied van intellectueel eigendom, zoals octrooigemachtigden en andere adviseurs.

1.5 Onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Octrooicentrum Nederland is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO ondersteunt ondernemers en kennisinstellingen bij innovatie. Met subsidies en regelingen, zoals de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), Enterprise Europe Network (EEN), Horizon 2020 en het Innovatiekrediet.

Octrooicentrum Nederland heeft ons een objectief en onafhankelijk oordeel gegeven. Daar hebben we heel veel aan gehad om te bepalen welke richting we op zouden moeten met ons octrooi.