Voorwoord

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarbericht 2021 van Octrooicentrum Nederland. Met dit jaarbericht geven wij een inkijkje in onze werkzaamheden. Daarnaast praten we u bij over de ontwikkelingen die zich – nationaal, Europees en mondiaal – hebben voorgedaan op octrooigebied.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben we in 2021 de basis van de toekomstige positionering van onze organisatie verkend. En we hebben in 2021 met succes een nieuwe directeur en programmamanager geworven, die deze toekomstige positionering in de komende jaren gaan uitwerken.

In 2021 is ook een aanloop naar een nieuwe octrooiwet concreet in gang gezet en worden nu nieuwe wetsartikelen voorbereid. In dit nieuwe systeem worden octrooiaanvragen op verzoek getoetst. Dit zal leiden tot sterkere Nederlandse octrooien. Aanvragers en octrooihouders in Nederland vragen hier uitdrukkelijk om.

Op 1 juli stuurde de minister van EZK een brief aan de Tweede Kamer waarin hij schrijft: “Om betere zichtbaarheid van de IE-voorlichting […] te bereiken wil ik één gezicht voor IE creëren, dat niet alleen brede bekendheid geniet, maar ook goed zichtbaar is en een breed pakket aan IE-diensten aanbiedt en waar opportuun doorverwijst. De meest voor de hand liggende partij om dit structureel in te bedden is Octrooicentrum Nederland […].”Over de aanpak en invoering hiervan hebben wij in 2021 de eerste gesprekken gevoerd met het ministerie en onze samenwerkingspartners.

Natuurlijk hebben we ook bij Octrooicentrum Nederland en in onze directe omgeving te maken gehad met de gevolgen van de coronapandemie. Zo zijn bepaalde wettelijke termijnen verlengd en via noodwetgeving hebben klanten meer tijd gekregen om jaartaksen te betalen, zonder boete. Hoorzittingen bij Octrooicentrum Nederland worden inmiddels voor een deel online gehouden, in afstemming met de betrokken partijen. Internationale vergaderingen waarin Octrooicentrum Nederland de Nederlandse belangen vertegenwoordigt, zijn alleen nog online gehouden. Hetzelfde geldt voor bijna alle andere vormen van overleg, intern en met stakeholders.

Tot slot melden wij dat Derk-Jan de Groot medio 2022 met pensioen gaat. Hij heeft zich sinds 2013 ingezet als directeur van Octrooicentrum Nederland. Eind 2021 is hij opgevolgd door Thijs Spigt. In een periode waarin veel uitdagingen aan de orde zijn, is er op deze manier voldoende tijd om de continuïteit in de leiding van Octrooicentrum Nederland te verzekeren.

Octrooicentrum Nederland