Jaarbericht Octrooicentrum Nederland 2021

In vogelvlucht

door de highlights

Wij zijn Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland is de instantie die octrooien verleent en registreert voor Nederland. Ook geven wij voorlichting over hoe ons octrooisysteem werkt. Daarnaast vertegenwoordigen we Nederland in internationale netwerken die zich bezighouden met intellectueel eigendom (IE).

Met onze nieuwe voorlichtingsstrategie

kunnen meer ondernemers hun voordeel doen met IE

Voorlichtings-
campagnes

over intellectueel eigendom

Zo innovatief is Nederland

Grote stijging van octrooiaanvragen,
met name uit China

De voorlichting en hulp van Octrooicentrum Nederland is cruciaal voor mkb-bedrijven om goed beslagen ten ijs te komen op het gebied van intellectueel eigendom. Het verbetert de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. En het heeft ons goed geholpen om de juiste beslissingen te nemen in de bescherming van onze uitvinding.

– Stefan Spanjer, adviseur en Managing Director Kite Robotics, producent van gevelreinigings- en glasbewassingsrobots

Octrooi-
registratie

107%
Stijging van aantal octrooiaanvragen uit China in 2021 (vergeleken met 2020)

2.688
Vragen over intellectueel eigendom beantwoord per mail en telefoon