Disclaimer

Dit jaarbericht bevat algemene informatie over de activiteiten van Octrooicentrum Nederland in 2021. Hoewel aan de totstandkoming van dit jaarbericht de grootst mogelijke zorg is besteed, aanvaardt Octrooicentrum Nederland geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Wij maken u er daarnaast op attent dat dit jaarbericht geen compleet overzicht geeft van alle activiteiten van onze organisatie.