Jaarbericht Octrooicentrum Nederland 2020

In vogelvlucht

door de highlights

Wij zijn Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland is de octrooiverlenende instantie voor Nederland. Ook geven wij voorlichting over hoe ons octrooisysteem werkt. En wij vertegenwoordigen Nederland in internationale netwerken die zich bezighouden met intellectueel eigendom.

Kenniscentrum

Kenniscentrum op octrooigebied

Corona

De consequenties van corona voor onze dienstverlening

Coropgebieden

Regionale verdeling verleende octrooien in 2016 tot en met 2020

Aanvragen uit het buitenland

Het was een goed besluit om contact op te nemen met Octrooicentrum Nederland.
Ik verdien namelijk mijn geld als ondernemer en zonder kennis van octrooien en intellectueel eigendom zou dat niet mogelijk zijn.

– Stephan Schürmann – CEO – Blackbelt 3D

Octrooi-
registratie

21%
Stijging van Ingediende octrooiaanvragen over de afgelopen 5 jaar

11.342
Deelnemers aan (online) webinars en gastcolleges